Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

AANGENOMEN Amendement begroting m.b.t. 'Voedselbank'. (09-11-2017) Amendement (Lijst Babijn) ingediend tijdens Besluitvormende Raadsvergadering gemeente Sluis.

 
Datum vergadering: 09 november 2017
Agendapunt:  
Ingediend door: Lijst Babijn
Onderwerp: AMENDEMENT begroting m.b.t. ‘Voedselbank’.
 
De raad van de gemeente Sluis,
 
Constaterende dat:
 
·       Er helaas nog steeds mensen binnen onze gemeente Sluis, door uiteenlopende omstandigheden, noodgedwongen gebruik dienen te maken van de ‘Voedselbank’;
 
Overwegende dat:
 
·       De huidige bijdrage aan de ‘Voedselbank’ door de gemeente Sluis sterk kan fluctueren en dat de opbrengsten uit verkoop van tweedehandskleding ook wel eens zouden kunnen tegenvallen;
·       Wij om die reden vinden dat er daarom een ondergrens aan die bijdrage van de gemeente Sluis aan de Voedselbank opgenomen dient te worden;
 
Besluit:

1. Dat onafhankelijk van de opbrengst van de kledinginzameling, er elke 6 maanden minimaal 6000 Euro door de gemeente Sluis wordt overgemaakt naar de ‘Voedselbank’, hetgeen neerkomt op 1000 Euro per maand.
2. Dat indien de opbrengst van de kledinginzameling hoger is, ook dat hogere bedrag volledig (conform eerder gemaakte afspraak) naar de ‘Voedselbank’ gaat.
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 
Ondertekening indiener(s)
 
LIJST BABIJN