Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

PERSBERICHT d.d. 27-10-2017

PERSBERICHT d.d. 27-10-2017
 
Als lijsttrekker van Lijst Babijn voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is Dhr. François Babijn gekozen. Over enige tijd zal de volledige lijst bekend gemaakt worden. Naast de namen van de mensen die eerder op onze lijst stonden doet het ons goed om als nieuwe namen op onze lijst Dhr. Lucien van den Broecke, Dhr. Sebastiaan Keijmel en Dhr. Rob Traas te kunnen presenteren.
Het bekend maken van de volledige kieslijst zal gepaard gaan met de presentatie van ’n nieuwe website en uiteraard met het publiceren van het verkiezingsprogramma voor maart 2018.
 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Dhr. François Babijn via info@lijstbabijn.nl of via tel.: 0117 452945.
 
 
LIJST BABIJN
Guus Langeraert (Fractieassistent)