Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

“Kunstwerk rode pinguďns” Breskens. (02-09-2016) Vragen namens Lijst Babijn aan het College van de gemeente Sluis.

Aan           : De Raad en het College van de gemeente Sluis.
Onderwerp: “Kunstwerk rode pinguïns” Breskens.
Oostburg, d.d. 02-09-2016,
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Toelichting
Op d.d. 02-08-2010 heb ik namens Lijst Babijn vragen gesteld aan het College aangaande o.a. de kwaliteit van de materiaalkeuze aangaande het “kunstwerk rode pinguïns” dat toen nog moest worden geplaatst te Breskens. Het College deelde destijds onze zorgen niet (zie bijlagen).
Inmiddels blijkt dat onze zorgen aangaande de materiaalkeuze terecht waren (zie foto’s in bijlage).
 
Vragen
Zit er nog garantie op, of staat ons weer een dure restauratie te wachten?
 
Tot slot wil de fractie van Lijst Babijn langs deze weg nogmaals aantekenen dat wij dergelijke investeringen van de gemeente Sluis - in het licht van het feit dat de gemeente Sluis financieel aan de grond zit en tevens kampt met een voedselbankprobleem - onverantwoord en afkeurenswaardig achten.
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijf ik,
 
 
Hoogachtend,
 
Lijst Babijn
François Babijn (fractievoorzitter)
Bakkersstraat 59
4501RB Oostburg
Tel.       : 0117 452945
E-mail  : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl