Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Al Gore's film 'An Inconvenient Truth' telt geen 9 maar 35 fouten. (Klimaatweek Zeeuws-Vlaanderen.)

Gore's film telt geen 9 maar 35 fouten
‘De meest beangstigende film die je ooit zal zien’, zo omschrijft Al Gore zijn film An Inconvenient Truth.
Talloze kinderen, over de hele wereld, werden de bioscoop in gesleept en kregen de stuipen op het lijf gejaagd….. en nu blijkt de inhoud niet te kloppen.
Voorbeeldje: de instortende gletsjer die Gore laat zien (en die talloze tv-programma’s herhalen) ligt in Argentinië en doet dat kunstje om de zoveel jaar - heeft niets met global warming van doen (eerder met afkoeling). En zo zijn er 35 fouten, overdrijvingen en verkeerde voorstellingen van zaken.
Een pdf van alle 35 fouten staat hier
Al Gore heeft via een woordvoerder op een vreemde wijze gereageerd op het nieuws dat in October 2007 het High Court in London negen fouten had gevonden in zijn documentaire An Inconvenient Truth.
De rechter had gezegd dat als de regering van het Verenigd Koninkrijk er niet mee zou hebben ingestemd om aan iedere middelbare school een gecorrigeerde versie van de begeleidende brief te sturen, waarin duidelijk de wetenschappelijke positie bleek ten aanzien van de negen "fouten", hij de eerdere distributie door de overheid van de film (en de eerdere versie van de begeleidende brief) in 2007 aan alle Engelse middelbare scholen zou hebben aangemerkt als een overtreding van de wet die indoctrinatie verbiedt.
Al Gore’s woordvoerder en "milieuadviseur" mevrouw Kalee Kreider, begint haar reactie met te zeggen dat de film "duizenden en duizenden feiten" presenteerde. Maar dat is niet zo: slechts 2000 "feiten" in 93 minuten zou al neerkomen op één feit per 3 seconden. De film bevatte maar een paar dozijn punten, waarvan de meeste zoals we zullen zien aanmerkelijk onnauwkeurig zijn. De rechter concentreerde zich slechts op negen punten waarvan zelfs de Britse regering - waarvan Gore klimaatadviseur is - moest toegeven dat ze niet de heersende wetenschappelijke mening weergaven.
Mevrouw Kreider zegt vervolgens, incorrect, dat de rechter zelf het woord fouten (“errors.”) nooit in de mond had genomen. Feit is dat de rechter dat wel deed, hij gebruikte het woord "fouten", tussen aanhalingstekens gedurende zijn hele betoog.
Vervolgens beschimpt mevrouw Kreider mr. Stewart Dimmock, de vrachtwagenchauffeur, schoolbestuurder, en vader van twee schoolkinderen die de klager was in deze zaak.
Deze tekst zal zich verre houden van persoonlijke aanvallen en zich concentreren op de 35 wetenschappelijke onjuistheden en overdrijvingen in Gore’s film.
Mevrouw Kreider zegt dan, “Het maken van een 90-minuten durende documentaire van de originele peer reviewed wetenschappelijke studies ten behoeve van het filmpubliek in de VS en over de hele wereld is een complexe zaak". De webpagina getiteld “The Science” op de officiële website van de film, bevat maar twee verwijzingen naar artikelen uit de peer reviewed wetenschappelijke tijdschriften. Er is ook een referentie naar een IPCC
-document, maar die zijn niet onafhankelijk peer reviewed in de oorspronkelijke betekenis van die term.
Mevrouw Kreider zegt dan: "De rechter heeft duidelijk gezegd dat hij geen poging heeft gedaan tot een analyse van de wetenschappelijke vragen in zijn
beslissing".
Dat hoefde ook niet. Van elk van de negen "fouten" die hij identificeerde gaf de Engelse regering zelf toe dat ze niet overeenkwamen met de heersende wetenschappelijke opvattingen.
Mevrouw Kreider zegt dat de resultaten van het IPCC soms "conservatief" zijn en: "Vice President Gore probeerde te goeder trouw de bedreigingen die hij als het meest ernstig ziet over te brengen".
Lezers van de lange lijst van fouten zoals die in dit memorandum zijn beschreven moeten zelf maar beslissen of Gore te goeder trouw handelde. Het is in dit verband echter significant dat Gore bij elk van de 35 fouten die nu volgen steeds de conclusies van de
wetenschappelijke literatuur verkeerd bleek te hebben weergegeven, zegt dat er een bedreiging is als deze er niet is danwel een mogelijke bedreiging overdrijft .
Alle fouten wijzen maar één kant op die van paniekzaaierij. Niet één van de fouten betreft het onderschatten van de wetenschappelijke bezorgdheid op een bepaald gebied.
De kans dat het door toeval komt dat iemand 35 fouten maakt die allemaal in dezelfde richting wijzen is 1 op de 34 miljard.
We zullen nu één voor één de fouten en overdrijvingen in Al Gore’s film opsommen. De eerste negen zijn die welke door de rechter van de Hoge Raad in Londen werden gevonden en de overige 26 zijn net zo onnauwkeurig of overdreven, maar de rechter had het tijdens de zitting duidelijk gemaakt dat het Hof geen tijd had om meer dan deze paar fouten te behandelen. De rechter vond deze fouten ernstig genoeg om de Engelse regering te veroordelen tot de kosten van het geding.
§     1. "De zeespiegel stijgt 6 meter"
§    
2. Eilanden in de Stille Oceaan "verdrinken"
§    
3. De warme golfstroom stopt
§    
4. CO2 stuwt de temperatuur omhoog
§    
5. De Klimanjaro smelt door 'global warming'
§    
6. Het Tsjaadmeer droogt op door 'global warming'
§    
7. Was de orkaan Katrina de schuld van de mens?
§    
8. De ijsbeer sterft
§    
9. Koraalriffen verbleken
§    
10. Is 100 ppmv of CO2 genoeg om een 1,5 km ijs te laten smelten?
§    
11 Orkaan Caterina - schuld van de mens?
§    
12 Recordaantal Japanse taifoens
§    
13. Orkanen worden krachtiger
§    
14. Verliezen verzekeringen nemen toe door frequentie grote stormen
§    
15. Mumbai stroomt over
§    
16. Ernstige tornado's worden frequenter
§    
17. De zon verhit de Arctische oceaan
§    
18 Poolgebied warmt supersnel op
§    
19. De Groenlandse ijskap is instabiel
§    
20. Er komt een tekort aan smeltwater uit de Himalaya
§    
21. De gletsjers in Peru verdwijnen
§    
22. Wereldwijd verdwijnen de berg-gletsjers
§    
23. De Zuidelijke Sahara droogt uit
§    
24. De ijskap van West-Antarctica is instabiel
§    
25. Het ijs van het Antarctische schiereiland brokkelt af
§    
26. De Larsen B ijsschots brak af door 'global warming'
§    
27. Muskieten op steeds grotere hoogte actief
§    
28. Tropische ziektes verspreiden zich door 'global warming'
§    
29. Het West Nile virus verspreidt zich in de VS dankzij 'global warming'
§    
30. Kooldioxide is vervuiling
§    
31. De Europese hittegolf van 2003 doodde 35.000 mensen
§    
32. De Bonte Vliegenvanger kan z'n jongen niet meer voeden
§    
33. Gore's bedrieglijke beelden
§    
34. De kering in de Thames gaat vaker dicht
§    
35 "....geen feit dat door iemand betwist wordt"
§    
Conclusie: serieuze wetenschappelijke fouten
§    
Over de auteur