Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Afsluiting internet buitengebied. (31-01-2016) Vragen namens Lijst Babijn aan het College van de gemeente Sluis.

Aan             : De Raad en het College van de gemeente Sluis.
Onderwerp: Afsluiting internet buitengebied (+ bijlagen).
Oostburg, d.d. 31-01-2016
 
  
Geacht College,
 

Betreft schriftelijke vragen van het Raadslid François Babijn, Lijst Babijn, n.a.v. de door KPN schriftelijk aangekondigde afsluiting internet buitengebied (+ bijlagen).

 
Toelichting
KPN heeft, zonder vooroverleg, schriftelijk aangekondigd internetdiensten op bepaalde locaties in het buitengebied per 31 maart 2016 (automatisch) te gaan beëindigen (zie bijlagen).
 
Vragen
1.     Deelt uw College de mening van de Raadsfractie van Lijst Babijn dat dit besluit van KPN haaks staat op de gemeentelijke beleidsdoelstelling om internet-faciliteiten in het buitengebied juist op te waarderen?
2.     Is uw College bereid de omvang van deze problematiek samen met alle andere Nederlandse gemeenten (bijvoorbeeld via VNG) in kaart te brengen en vervolgens stappen te ondernemen teneinde internetbereikbaarheid voor onze inwoners in het buitengebied van de gemeente Sluis te kunnen garanderen?
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Lijst Babijn
François Babijn (Fractievoorzitter)
Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg
Tel.       : 0117 452945
E-mail  : info@lijstbabijn.nl,
Website: www.lijstbabijn.nl