Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Nieuw provincielogo. (10-01-2015) Vragen namens Partij voor Zeeland (PvZ) gericht aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.


 
 
 
College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                    Oostburg, 10 januari 2015
 
 
Geacht College,
 
Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), m.b.t. de invoering van een ‘nieuw provincielogo’.
 
Toelichting
De Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ) vindt het niet verantwoord van uw College om in deze zware crisistijd, waar bezuinigingen die iedere inwoner van Zeeland raken aan de orde van de dag zijn, een nieuw logo met alle daarmee gepaard gaande kosten in te voeren.
 
Vragen
1.     De Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ) kan het onze Zeeuwse bevolking niet uitleggen waarom de provincie Zeeland in deze moeilijke tijden ‘gemeenschapsgeld verkwist’ aan de invoering van een nieuw logo; kan uw College dat wel? Graag uw uitgebreide motivering.
2.     Kan uw College uitleggen waarom het besluit om een ‘nieuw provincielogo’ in te voeren niet ter goedkeuring aan Provinciale Staten is voorgelegd?
3.     Tot slot willen wij van uw College de totale kosten vernemen die met deze “operatie” gemoeid zijn.
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ),
François Babijn, Fractievoorzitter