Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Kernpunten bijeenkomst WATERDUNEN d.d. 11-06-2014. (23-06-2014)

Kernpunten bijeenkomst Waterdunen.
 
Ben op 11 juni jl. bewust niet aanwezig geweest bij het onderdeel voor genodigden (safari’s door het gebied inclusief eten en drinken op kosten van……. had ik geen behoefte aan), maar ben wel aanwezig geweest bij de publiek toegankelijke bijeenkomst om 19.30 uur in de grote kerk te Groede.
 
N.a.v. de daar gehouden presentatie heb ik mijn zorgen geuit en kritische vragen gesteld.
 
De highlights.
·       Voor of tegen Waterdunen is een gepasseerd station.
·       Onteigening is toegepast om de benodigde gronden te verwerven en
     volgens Gedeputeerde van Heukelom zijn er fouten gemaakt. Welke          fouten er specifiek gemaakt zijn laat hij helaas in het midden.
·       Er is een hoop risicodragend gemeenschapsgeld (vele miljoenen) geïnvesteerd in de hoop deze “krimpregio” een economische impuls te geven.
·       Gedeputeerde beweerde dat de tegenstanders van Waterdunen voor oponthoud hebben gezorgd. Dit klopt echter niet. Deze hebben enkel geprotesteerd. De tegenstand tegen de onteigening heeft tijd gekost maar verliep volgens normale toegestane procedure alhoewel je kunt stellen dat deze procedure voor de grondbezitters zeer agressief was.
·       De Provincie Zeeland staat garant voor mogelijke tekorten.
·       Initiatiefnemer Molecaten wijst bij monde van dhr. C. Slager op de, als gevolg van de crisis, terughoudende banken en de als gevolg daarvan ‘krimpende markt’ c.q. verslechterde marktomstandigheden.
·       Dhr. Slager benadrukt voornemens te zijn eind 2016 te starten met een gefaseerde uitrol van het geheel (400 huisjes, hotel, restaurant) maar hoe die eruit komen te zien weet niemand en ze zijn ook niet te koop.
·       Dhr. Slager geeft tevens aan in gesprek te zijn met mogelijke mede investeerders om in gezamenlijkheid dit project te gaan/kunnen realiseren.
·       Als tweede optie noemt dhr. Slager een mogelijke ‘sales lease back’ constructie die wellicht toegepast zou kunnen worden.
·       Op de vraag of er, en zo ja hoeveel financiële middelen er gereserveerd zijn indien er onverhoopt ‘zoutschade’ zou optreden buiten het plangebied Waterdunen, heeft Gedeputeerde van Heukelom een schriftelijk antwoord toegezegd.
·       Op de vraag of er financiële middelen gereserveerd zijn voor de te verwachten toenemende schade aan landbouwgewassen rondom het plangebied Waterdunen i.v.m. de te verwachten toename van vogels ter plaatse (o.a. ganzen) werd verwezen naar een recent uitgekomen rapport aangaande ‘Saeftinghe’ waar de eindconclusie was, dat het ganzenbestand juist zou afnemen doordat het, vergelijkbaar met Waterdunen, een ‘hoog risicogebied’ zou zijn.
 
Samengevat kunnen we concluderen dat het project Waterdunen (aanleg nieuwe natuur inclusief getijdewerking) niet meer gestopt kan worden maar de ‘economische impuls’ door realisatie bouw huisjes, hotel, restaurant en andere voorzieningen blijkbaar veel langer dan verwacht op zich laat wachten waarbij de revenuen voor onze gemeente Sluis (voorspelling circa 20 miljoen per jaar dus ook nog niet geïnd kunnen worden). Als alles op de lange baan geschoven moet worden en het voorlopig alleen maar geld kost mag er best gevraagd worden wanneer er een vooruitgang te verwachten valt.
 
Denk ook aan ‘Plan Perkpolder’, een vergelijkbaar project, waar investeerders zich reeds hebben teruggetrokken omdat het niet rendabel was.
 
Tot slot nodigde dhr. Slager mij uit om ons samen in te zetten.
Mijn reactie luidde dat nu dit project in de uitvoering is gegaan, ons (de politiek), er uiteraard alles aan gelegen is dat de beloofde economische impuls er ook daadwerkelijk komt en het geheel dan ook z.s.m., conform de geplande opzet, gerealiseerd gaat worden. De opzet wordt inmiddels toch steeds wat kleiner.
Een fluisterboot is al stilletjes afgevoerd; voorheen lazen wij in de (lok)stukken dat deze voorziening voor de bezoekers zou ‘borg staan’ voor een “unieke beleving” van het gebied met zicht op de “BIG FIVE”.
De “BIG FIVE” is overigens een uitspraak van dhr. Chiel Jacobusse, die tijdens de bijeenkomst in antwoord op mijn vraag verrassenderwijs ontkende dat er ooit sprake was geweest van een ‘fluisterboot’!?