Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

AMENDEMENT BESLUIT BRESKENS Visserij-Experience. (20-02-2014) AMENDEMENT Lijst Babijn bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering gemeente Sluis d.d. 27-02-2014.

Datum vergadering:  27 februari 2014
Agendapunt:  15
Ingediend door:  Fractie Lijst Babijn
Onderwerp:  Visserij-Experience
 
De raad van de gemeente Sluis,
 
Constaterende dat:
·        In antwoord op vragen in de Commissie Ruimte/AB (12-02-2014) door het College aangegeven wordt, dat het besluit slechts betekent dat de gemeenteraad een verdere uitwerking van de plannen goedkeurt en er geen definitief ‘go or no go’ wordt gevraagd;
·        Het besluit: ,,in te stemmen met de gekozen variant en te besluiten de vismijn en visserijmuseum te verplaatsen en tezamen met de visserij-experience te realiseren in de kom van de handelshaven”, wijst op een definitief en onomkeerbaar besluit en daarmee haaks staat op de beantwoording van het College d.d. 12-02-2014 in de Commissie Ruimte/AB;
 
Overwegende dat:
  • Conform toezegging van het College, de onderbouwing van het geheel eerst verder dient te worden uitgewerkt, alvorens de raad over kan gaan tot een definitieve besluitvorming;
 
Besluit:
Het besluit als volgt te herformuleren: ,,in te stemmen met de gekozen variant en het geheel eerst verder uit te werken, alvorens een definitief besluit van de gemeenteraad te vragen.


 
En gaat over tot de orde van de dag.


Ondertekening indiener(s)

Lijst Babijn