Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Afschaffing Welstandscommissie (08-01-2014) Motie Lijst Babijn bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 30-01-2014

Datum vergadering: 30 januari 2014
Agendapunt:  
Onderwerp: MOTIE Afschaffing Welstandscommissie
Ingediend door: Lijst BabijnDe raad van de gemeente Sluis,

Constaterende dat:
·       Een aantal gemeenten, waaronder (in Zeeuws-Vlaanderen) de gemeente Terneuzen, ons reeds zijn voorgegaan en in de gemeente Hulst de welstandscommissie, naar het zich laat aanzien, binnenkort mogelijk ook wordt opgeheven;


Overwegende dat:
·       De welstandscommissie advies geeft en men er van af kan wijken;
·       Welstand dus ook intern beoordeeld kan worden en uiteindelijk heeft het College dan het laatste woord;
·       Zoals uit de bijgevoegde foto (antwoordbrief van het College) al blijkt, er met behulp van de welstandscommissie ook veel lelijks gebouwd kan worden. (De welstandscommissie is geen garantie voor schoonheid en harmonie, er van uitgaande dat we kunnen weten c.q. beoordelen wat dat is); 
·       Afschaffing van de welstandscommissie voor de burger een flinke korting op de bouwleges kan betekenen;
De welstandsnota gehandhaafd blijft en daarmee bouwkundige excessen kunnen worden uitgesloten;      
 
Draagt het College op:
Per omgaande stappen te zetten om de welstandscommissie in de gemeente Sluis af te schaffen.

En gaat over tot de orde van de dag,Ondertekening indiener(s)
 
Lijst Babijn