Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

PERSBERICHT LIJST BABIJN d.d. 20-12-2013

PERSBERICHT LIJST BABIJN d.d. 20-12-2013
 
Politieke Vereniging Lijst Babijn (L.B.) zal met de hierna volgende kandidaten deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 onder het motto HAND OP DE KNIP!
 
1.François Babijn (Oostburg)
2.Lia Flikweert (Sluis)
3.Rinco de Koeijer (Aardenburg)
4.Bertha Jansen-Schellekens (Oostburg)
5.Jessica van den Abeele (Oostburg)
6.Ester van de Wouw (Waterlandkerkje)
7.Piet Westerweele (Aardenburg)
8.Guus Langeraert (Oostburg)
 
Op de eerste drie plaatsen van onze lijst staan ervaren bestuurders. Hun ervaring zal er toe bijdragen dat we goede keuzes kunnen maken bij het doorvoeren van bezuinigingen. Bezuinigingen die als gevolg van de door het Rijk naar de gemeenten doorgeschoven verantwoordelijkheden en de economische crisis onontkoombaar zijn. Onze andere kandidaten blinken uit door hun betrokkenheid op hetgeen er in de maatschappij leeft. 
 
Lijst Babijn weet zich bovendien landelijk gesteund door de Onafhankelijke Senaats-Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal) en provinciaal door de Partij voor Zeeland.
 
 
Hoogachtend,
 
Lijst Babijn
François Babijn (voorzitter)
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.        : 0117 452945
Fax        : 0117451207
E-mail   : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl