Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Gratis openbaar vervoer voor senioren. (01-02-2010) Brief aan de Raad en het College van Sluis, Terneuzen en Hulst.

Aan           : De Raad en het College van Sluis, Terneuzen en Hulst.

Onderwerp: Gratis openbaar vervoer voor senioren (+ bijlage).

Oostburg, d.d. 01-02-2010,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Toelichting.

De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten betalen samen met de provincie Zeeland mee aan een tijdelijke proef voor gratis openbaar vervoer voor senioren.

Gratis openbaar vervoer bevordert het onderhouden van sociale contacten en maatschappelijke betrokkenheid. Ook zullen minder ouderen er met de auto op uit trekken wat winst voor het milieu oplevert.

 

Voorlopig gaat het om een proefproject van één jaar. De kosten bedragen ongeveer 150.000 euro, waarvan de provincie de helft betaalt, de gemeente Terneuzen 37.000 euro en Hulst en Sluis elk 18.500 euro. Pasjeshouders mogen gratis met de bus na de ochtendspits, van negen uur 's ochtends tot einde dienstregeling.

 

Helaas is de invoeringsdatum voor onbepaalde tijd uitgesteld met het argument dat de benodigde pasjes op zich laten wachten. (De streefdatum voor invoering was 1 februari.)

Lijst Babijn vraagt zich af waarom er überhaupt pasjes nodig zijn. Iedereen van 14 jaar en ouder heeft heden ten dage verplicht een identiteitsbewijs op zak (zie bijlage). Aan de hand daarvan kan de leeftijd van betrokkene door een controleur worden vastgesteld.

Iemand die zich niet aan de regels houdt kan dus te allen tijde worden gesanctioneerd.

 

Vragen.

  1. Waarom zijn er, ondanks het feit dat bijvoorbeeld het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten om de ‘Pas-65’ niet langer te laten drukken omdat hij eigenlijk overbodig is (zie bijlage), in Zeeuws-Vlaanderen wel pasjes benodigd voor de invoering van gratis openbaar vervoer voor senioren?
  2. Is het, met in het achterhoofd de campagne ‘Welkom in Zeeland’, bezwaarlijk dat senioren van buiten het proefgebied gebruik maken van deze regeling?
  3. Welk bedrag kan er eventueel worden bespaard op deze proef voor gratis openbaar vervoer voor senioren indien de invoering van een pasje achterwege wordt gelaten; of worden deze kosten op de senioren verhaald?
  4. Indien het de bedoeling is om de kosten van het pasje op de senioren te verhalen, is het dan naar uw mening zinvol om ouderen op kosten te jagen, terwijl ze hun leeftijd ook kunnen aantonen op vertoon van hun paspoort, rijbewijs of identiteitskaart?
  5. Vanaf welke exacte datum kunnen onze senioren gebruik gaan maken van het toegezegde gratis openbaar vervoer?

 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

 

Hoogachtend,

 

Lijst Babijn

François Babijn (lijsttrekker)

Bakkersstraat 59, 4501RB Oostburg, Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207

E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl