Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Salaris Burgemeesters en Wethouders. (01-04-2008) Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Salaris Burgemeesters en Wethouders 

Salaris wethouders

Ook de hoogte van het salaris van een wethouder is afhankelijk van de grootte van de gemeente.

Wethouders van gemeenten met minder dan 18.000 inwoners worden in deeltijd benoemd en ontvangen salaris naar de deeltijdfactor (de zogeheten tijdbestedingsnorm) van toepassing. De tijdbestedingsnormen zijn per gemeenteklasse vastgesteld. Gemeenten met tussen  de 6.001 en 18.000 inwoners hebben, naast de voorgeschreven tijdbestedingsnorm, twee extra keuzemogelijkheden:

  • 2 wethouders, met een 15% hogere tijdbestedingsnorm
  • 3 wethouders, met een 15% lagere tijdbestedingsnorm.


Voor alle wethouders binnen een gemeente geldt een gelijke tijdbestedingsnorm en dus een gelijke beloning.

De salarissen voor wethouders per 1 april 2009. Deze bezoldiging geldt tot en met 31 december 2010:

Inwonersklasse 1: € 1.561
Wethouder van een gemeente met minder dan 2.000 inwoners (tijdsbestedingsnorm 45%)

Inwonersklasse 2: € 2.118
Wethouder van een gemeente met 2.001-4.000 inwoners (tijdsbestedingsnorm 55%)

Inwonersklasse 3: € 2.847
Wethouder van een gemeente met 4.001-8.000 inwoners (tijdsbestedingsnorm 65%)

Inwonersklasse 4: € 3.723
Wethouder van een gemeente met 8.001-14.000 inwoners (tijdsbestedingsnorm 75%)

Inwonersklasse 5a: € 4.165
Wethouder van een gemeente met 14.001-18.000 inwoners (ttijdsbestedingsnorm 75%)

Inwonersklasse 5b: 5.553
Wethouder van een gemeente met 18.001-24.000 inwoners (tijdsbestedingsnorm 100%, fulltime)

Inwonersklasse 6: € 5.943
Wethouder van een gemeente met 24.001-40.000 inwoners (tijdsbestedingsnorm 100%, fulltime)

Inwonersklasse 7: € 6.529
Wethouder van een gemeente met 40.001-60.000 inwoners (tijdsbestedingsnorm 100%, fulltime)

Inwonersklasse 8: € 7.115
Wethouder van een gemeente met 60.001-100.000 inwoners (tijdsbestedingsnorm 100%, fulltime)

Inwonersklasse 9: € 7.703
Wethouder van een gemeente met 100.001-150.000 inwoners (tijdsbestedingsnorm 100%, fulltime)

Inwonersklasse 10: € 8.113
Wethouder van een gemeente met 150.001-375.000 inwoners (tijdsbestedingsnorm 100%, fulltime)

Inwonersklasse 11: € 9.098
Wethouder van een gemeente met meer dan 375.000 inwoners (tijdsbestedingsnorm 100%, fulltime)

 

 

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken

Salaris burgemeesters

De hoogte van het salaris van de burgemeester is afhankelijk van de grootte van de gemeente. De gemeenten zijn hiertoe ingedeeld in 11 inwonersklassen.

Het salaris van een burgemeester wordt bepaald bij zijn of haar benoeming. De schalen kennen 7 periodieken. Bij de benoeming wordt de burgemeester ingeschaald in een periodiek afhankelijk van het laatst verdiende salaris. Heeft de burgemeester de leeftijd van 55 jaar bereikt dan ontvangt hij of zij het maximum salaris van de inwonersklasse waarin de gemeente is ingedeeld.

De salarissen van burgemeesters per 1 april 2009. Deze bezoldiging geldt tot en met 31 december 2010:

Inwonersklasse 1: € 3.340 - 4.380
Burgemeester van een gemeente met minder dan 2.000 inwoners

Inwonersklasse 2: € 3.722 - 4.964
Burgemeester van een gemeente met 2.001-4.000 inwoners

Inwonersklasse 3:  € 4.200 - 5.553
Burgemeester van een gemeente met 4.001-8.000 inwoners

Inwonersklasse 4:  € 4.768 - 6.138
Burgemeester van een gemeente met 8.001-14.000 inwoners

Inwonersklasse 5: € 5.357 - 6.726
Burgemeester van een gemeente met 14.001-24.000 inwoners

Inwonersklasse 6: € 5.943 - 7.311
Burgemeester van een gemeente met 24.001-40.000 inwoners

Inwonersklasse 7: € 6.529 - 7.899
Burgemeester van een gemeente met 40.001-60.000 inwoners

Inwonersklasse 8: € 7.115 - 8.541
Burgemeester van een gemeente met 60.001-100.000 inwoners

Inwonersklasse 9: € 7.703 - 9.098
Burgemeester van een gemeente met 100.001-150.000 inwoners

Inwonersklasse 10: € 8.327 - 9.691
Burgemeester van een gemeente met 150.001-375.000 inwoners

Inwonersklasse 11: € 10.325
Burgemeester van een gemeente met meer dan 375.000 inwoners

Eindejaarsuitkering
De eindejaarsuitkering is 6,9%. In 2009 wordt dit percentage verhoogd naar 9,8%.