Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Opstappen RvC Zanddijk B.V.. (05-01-2024) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.


College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            
                                                                                     Oostburg, d.d. 05-01-2024
 
 
Geacht College,
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. ‘Het opstappen van de voltallige Raad van Commissarissen Zanddijk B.V.’ (+ bijlage).
Toelichting
Wij hebben vernomen dat de drie commissarissen zijn opgestapt omdat er 'een onoverbrugbaar verschil van inzicht over vorm en inhoud van het toezicht is ontstaan tussen de leden van de raad en de directie' (zie bijlage). 
 
Vraag
De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil graag de ontslagbrief en alle informatie aangaande de redenen die ten grondslag liggen aan dit collectief ontslag, van uw college ontvangen; dit in het belang van de beeld- en oordeelsvorming van Provinciale Staten in dit dossier.
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter