Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

AMENDEMENT Forensenbelasting. (08-11-2023) Amendement namens Lijst Babijn bestemd voor Raadsvergadering d.d. 09-11-2023.

Datum vergadering: 09-11-2023
Agendapunt:  
Onderwerp: Forensenbelasting
Ingediend door: Lijst Babijn
 
De raad van de gemeente Sluis,
Gelezen het raadsvoorstel (met het daarbij behorende conceptraadsbesluit).                           
 
Overwegende dat:
  • Het betalen van forensenbelasting alleen van toepassing is op woningen met een waarde tot 700.000 Euro en er o.i. geen steekhoudende argumenten te bedenken zijn voor het hanteren van een dergelijke limiet.
 
Besluit:
 
De onderdelen betreffende ‘Forensenbelasting’ te wijzigen:
 
  1. Pagina 44:
Forensenbelasting:
,,Deze blijft voor 2024 ongewijzigd.
  • Heffingsgrondslag: een ‰ van de WOZ-waarde;
  • Het minimumtarief voor de forensenbelasting voor woningen met een WOZ-waarde ≤ € 100.000 bedraagt in 2024 € 500;
  • Alle  objecten  met  een  waarde  variërende  tussen  €  100.000  en  €  700.000  euro  worden  in  2024 belast met 5,0‰ van de WOZ-waarde;
  • De maximaal te belasten WOZ-waarde van de forensenbelasting is vastgesteld op € 700.000 euro. Het maximale tarief voor de forensenbelasting komt hiermee in 2024 op € 3.500,--.”
 
te  wijzigen als volgt:
Forensenbelasting:
,,Wijziging voor 2024.
  • Heffingsgrondslag: een ‰ van de WOZ-waarde;
  • Het minimumtarief voor de forensenbelasting voor woningen met een WOZ-waarde ≤ € 100.000 bedraagt in 2024 € 500;
  • Alle  objecten  met  een  waarde  vanaf  €  100.000  euro  worden  in  2024 belast met 5,0‰ van de WOZ-waarde.”
 
  1. Pagina 52:
,,Voor de heffingsgraad is gekozen voor een promillage van de WOZ-waarde, waarbij het minimumtarief voor de forensenbelasting in 2024 € 500 (WOZ-waarde0 < € 100.000,--) bedraagt en het maximumtarief € 3.500,-- (WOZ-waarde op € 700.000,-- en hoger).”
 
te  wijzigen als volgt:
,,Voor de heffingsgraad is gekozen voor een promillage van de WOZ-waarde, waarbij het minimumtarief voor de forensenbelasting in 2024 € 500 (WOZ-waarde0 < € 100.000,--) bedraagt.”
                                                                                                        
Ondertekening namens indiener(s):
 
Toelichting:
 
Het betalen van forensenbelasting alleen van toepassing is op woningen met een waarde tot 700.000 Euro en er o.i. geen steekhoudende argumenten te bedenken zijn voor het hanteren van een dergelijke limiet.