Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Zeezout in strijd tegen oprukkende vijverplant. (26-10-2023) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.


College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                  Oostburg, d.d. 26-10-2023
 
 
Geacht College,
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), naar aanleiding van bericht PZC d.d. 23-10-2023 (zie bijlage): ,,Zeezout in strijd tegen oprukkende vijverplant”.
Toelichting
In het krantenartikel lezen wij: ,,Samen met de Stichting Bargerveen (gespecialiseerd in invasieve exoten) en de provincie Zeeland is Het Zeeuwse Landschap aan het kijken of het strooien van zeezout een effectief middel is om de watercrassula te bestrijden”, en dat de proef met zout in september al is begonnen.
Wij hebben niks tegen het bestrijden van ongewenste invasieve exoten, maar vragen ons in dit geval af, of ‘het middel niet erger is dan de kwaal’?
 
Vragen
  1. Kan uw college motiveren waarom u goedkeuring heeft gegeven voor de toepassing van zeezout voor de bestrijding van een oprukkende vijverplant, in een provincie als Zeeland die te al te kampen heeft met verzilting en waar een groot percentage van de grond gebruikt wordt voor landbouw?
  2. De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is van mening dat deze handelswijze eens goed tegen het licht gehouden moet worden, in de zin van; wordt in dit geval ook alle wet- en regelgeving in acht genomen en zijn de “mogelijke bijwerkingen” (bijvoorbeeld voor oppervlaktewater, grondwater en andere flora en ook fauna) wel voldoende in kaart gebracht?
  3. Heeft uw college ook laten uitzoeken of er voor het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in deze ook een rol is weggelegd, want o.i. is er geen toelating voor het gebruik van zeezout voor de bestrijding van watercrassula of welke plant dan ook? Zo nee, waarom niet?
  4. Graag vernemen wij van uw college, in het licht van “mogelijke bijwerkingen”, of het Waterschap Scheldestromen ook toestemming heeft verleend aan ‘Het Zeeuwse Landschap’ voor het bestrijden van deze vijverplant (watercrassula) in de Sophiapolder bij Oostburg met zeezout?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter