Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Onderzoek mogelijkheden toestaan permanente bewoning van vakantie/recreatieparken (recreatiewoningen). (27-01-2023) Motie bestemd voor Statenvergadering d.d. 03-02-2023.

MOTIE Onderzoek mogelijkheden toestaan permanente bewoning van vakantie/recreatieparken (recreatiewoningen)
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 3 februari 2023,
 
 
Constaterende dat:
  • Permanente bewoning van vakantie/recreatieparken (recreatiewoningen) niet is toegestaan;
  • Er een enorm tekort is aan huurwoningen en koop- en starterswoningen;
 
Overwegende dat:
  • Het toestaan van permanente bewoning op vakantie/recreatieparken (recreatiewoningen) wellicht soelaas zou kunnen bieden;
 
Draagt het college op:
In samenspraak met alle betrokken partijen een onderzoek te starten om eventuele mogelijkheden in kaart te brengen.
 
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
Statenfractie                                                                
PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)                                            
François Babijn