Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE ‘Behoud Ouderensoos Oostburg’. (24-04-2022) Motie namens Lijst Babijn bestemd voor raadsvergadering gemeente Sluis d.d. 28-04-2022.

Datum vergadering: 28 april 2022
Agendapunt:  
Ingediend door: Lijst Babijn
Onderwerp: MOTIE ‘Behoud Ouderensoos Oostburg’
 
 
De gemeenteraad van de gemeente Sluis, in vergadering bijeen op 28-04-2022;
 
Constaterende dat:
 • De ouderensoos in Oostburg al een jaar of twee gevestigd is in het voormalig schoolgebouw De Drieklank aan de Orion in Oostburg;
 • De verplichting verhuizing naar een gebouw bij het ziekenhuis al de derde verplaatsing binnen acht jaar tijd is;
 • Veel ouderen straks met de taxi naar de bejaardensoos moeten en dat niet kunnen betalen;
 • Het dus voor de hand ligt dat deze verplaatsing leden gaat kosten en niet ten goede komt aan de leefbaarheid;
   
Overwegende dat:
 • Door de zoveelste verhuizing deze ouderen weer op kosten worden gejaagd; met name biljarttafels duur zijn om te verhuizen;
 • In het artikel in de PZC d.d. 21-04-2022 het oude bibliotheekgebouw bij de kerk genoemd wordt als alternatieve locatie;
   
Verzoekt het college om:
(a) alle mogelijkheden te onderzoeken in de hiernavolgende volgorde:
 1. Behoud ouderensoos op de huidige locatie.
 2. Langdurige vestiging in een gebouw waar het bestuur van de ouderensoos zich in kan vinden.
En (b) vanwege de vele verplichte verhuizingen, te zoeken naar financiële compensatie voor de verhuiskosten, zodat deze kosten niet weer voor rekening van de ouderensoos komen.
 
Ondertekening namens de fractie(s):