Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

VOORLOPIGE UITSLAG VERKIEZINGEN WATERSCHAP ZEEUWS-VLAANDEREN 2008.

 PERSBERICHT

Nr. 2008/40

 

VOORLOPIGE UITSLAG VERKIEZINGEN WATERSCHAP ZEEUWS-VLAANDEREN 2008


In de periode van 13 tot en met 25 november 2008 zijn er verkiezingen gehouden voor de leden van de algemene vergadering van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Het betrof de verkiezing van de 18 bestuursleden voor de categorie ingezetenen. Het stemmen geschiedde dit keer per brief. De kiesgerechtigden konden een keuze maken uit 143 kandidaten, verdeeld over 10 belangengroeperingen.


Het aantal kiesgerechtigden in Zeeuws-Vlaanderen bedraagt 86.318. In totaal zijn 30.963 stemmen uitgebracht, 28.147 stemmen zijn geldig, 115 hiervan van is blanco, 2.665 stemmen zijn ongeldig (= 8,6%). Het opkomstpercentage is 35,8%. Het landelijke gemiddelde opkomstpercentage is 24%.

In totaal telt de nieuwe Algemene vergadering 25 zetels. Gekozen zijn 9 nieuwe bestuursleden, 4 hiervan de bestuurders is vrouw (2 nieuw).


Geborgde zetels

Het waterschapsbestuur kent nog drie andere categorieën. Dit zijn agrarisch en overig ongebouwd, bedrijven en natuurterreinbeheerders. Die krijgen respectievelijk 3, 3 en 1 zetel(s). De zetels voor deze belangengroepen worden geborgde zetels genoemd. Deze bestuurders worden benoemd door respectievelijk de Zuidelijke Land- en Tuinbouw-organisatie (ZLTO), de Kamer van Koophandel en het Bosschap.


De nieuwe bestuurders zijn in het overzicht aangeduid met een *). Bijgevoegd is een totaaloverzicht met het totaal aantal stemmen per kandidaat/ zetels per partij.


De voorlopige uitslag is als volgt:


Nr

Belangen-

groepering

Totaal

aantal

zetels

Naam

Woonplaats

Aantal

stemmen


1

Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen


J.J.M. Verdurmen *)

Zaamslag

1587

2

Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen


E.P. de Kock

Kloosterzande

1213

3

Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen


G. van Boom *)

Hoek

501

4

Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen

4

H.C.M. Thomaes

Hoofdplaat

restzetel

5

Christen Democra-

tisch Appèl


D.K.E. Steijaert

Nieuw Namen

1543

6

Christen Democra-

tisch Appèl


K.L. Martinet

Heikant

830


7

Christen Democra-

tisch Appèl

3

L.E. Flikweert *)

Oostburg

restzetel

8

Algemeen Water-

Schapsbelang ZVL


C.J. Almekinders

Cadzand

876

9

Algemeen Water-

Schapsbelang ZVL


J.M.C. Rosendaal-Dees

Zuidzande

448

10

Algemeen Water-

Schapsbelang ZVL

3

G.A.M. de Bruijckere *)

Breskens

476

11

Onafhankelijke

Waterschapspartij


W.C.M. Gijsel *)

Eede (ZLD)

904

12

Onafhankelijke

Waterschapspartij

2

F. Babijn *)

Oostburg

427

13

Water Natuurlijk


J.W. van Hage *)

Biervliet

1190

14

Water Natuurlijk

2

A.J.M. Boomert *)

Nieuwvliet

restzetel

15

Partij van de Arbeid

(PvdA)


P.P.V. Weemaes

Hulst

1313

16

Partij van de Arbeid

(PvdA)

2

M.A. Luijendijk-Bergwerf *)

Aardenburg

restzetel

17

VVD


J.J. Provoost

Groede

603

18

VVD

2

Th.E.M. Buysse

Biervliet

restzetel


Totaal:

18

Benoemden geborgde zetels:


Categorie

Naam

Woonplaats

Benoemd door

Agrarisch en

overig ongebouwd

L.A. Mangnus

Vogelwaarde

ZLTO

Agrarisch en

overig ongebouwd

J.M. van Waes

Philippine

ZLTO

Agrarisch en

overig ongebouwd

E.T.A. Paridaen

Sint Kruis

ZLTO

Bedrijven

J. Dees

Zaamslag

Kamer van Koophandel

Bedrijven

J.C.P. Vereecken

Clinge

Kamer van Koophandel

Bedrijven

H.C.L. de Smet

Philippine

Kamer van Koophandel

Natuurterrein-

beheerders

A. Paauwe

Zaamslag

BosschapOfficiële vaststelling

De officiële vaststelling van de uitslag van de verkiezingen vindt plaats op dinsdag 2 december a.s. om 10.00 uur tijdens de openbare zitting van het stembureau. De zitting vindt plaats in het kantoor van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Kennedylaan 1 te Terneuzen.

Vanaf 3 december ligt het proces-verbaal van de zitting met de uitslag van de verkiezingen tijdens de openingsuren voor een ieder ter inzage op het kantoor van het waterschap. De uitslag is ook te vinden op de site: www.wszv.nl.


Terneuzen, 29 november 2008


Voor meer informatie over dit persbericht kunt u bellen met de projectleider verkiezingen, Paul Boussen, tijdens kantoouren: (0115) 641611 of mobiel (06) 51229305.

 

Terneuzen, 29 november 2008

Opgemaakt door: M. van de Pas, afd. PIOC/communicatie

Docnaam: