Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE 'Zeeland voor Oekraïne'. (19-03-2022) Motie namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) bestemd voor Statenvergadering d.d. 1 april 2022.


 
MOTIE ‘Zeeland voor Oekraïne’
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 1 april 2022,
 
 
Constaterende dat:
 
  • In 2023 de provincie Zeeland haar 700-jarig bestaan als bestuurlijke eenheid (eerst een graafschap en later een provincie) sinds het verdrag van Parijs/Zeeland viert;
  • Zeeland middelen uittrekt om dat te gaan vieren;
  • Oekraïne nu dringend hulp nodig heeft en ook later voor de wederopbouw;
 
Overwegende dat:
 
  • Er naar onze inschatting onder deze omstandigheden voldoende draagvlak binnen onze samenleving bestaat om de middelen die bestemd zijn voor de viering van 700 jaar Zeeland om te buigen om in te kunnen zetten voor hulp aan Oekraïne;
 
Draagt het college op:
 
De nodige stappen te zetten om de middelen, bestemd voor de viering van 700 jaar Zeeland, daar waar mogelijk, om te buigen voor hulp aan Oekraïne (Giro555).
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
 
François Babijn