Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Spoedeisende Hulp. (19-03-2022) Vrahen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.


College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            
 
                                                                                          Oostburg, 19-03-2022,
Geacht College,
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. artikel PZC d.d. 17-03-2022: ,,Zorgautoriteit geeft een advies dat de Zeeuwse zorg gaat raken. Linksom of rechtsom”.
 
Toelichting
PZC: ,,Nu moet een ambulance je nog binnen 45 minuten naar een Spoedeisende Hulp kunnen brengen. Maar die regel gaat op de schop. Dat kan voor Zeeland flinke gevolgen hebben.”
In een advies aan het kabinet adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit deze 45-minutennorm los te laten.
 
Vragen
  1. Is uw college met de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) van mening, dat de mogelijke afschaffing van de 45-minutennorm waarbinnen een ambulance iemand naar een Spoedeisende Hulp moet kunnen brengen, onverantwoord is en mensenlevens gaat kosten?
  2. (a) Is uw college bereid om al het mogelijke te doen ter voorkoming van de afschaffing van deze 45- minuten norm, en daar samen met andere betrokken bestuurslagen het voortouw in te nemen? (b) Zo nee, waarom niet?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter