Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verpleeghuizen kunnen niet toe met minder personeel: ‘Er zijn geen stille uren in de zorg’ (19-01-2022) BRON: PZC (OPINIE d.d. 19-01-2022).

Verpleeghuizen kunnen niet toe met minder personeel: ‘Er zijn geen stille uren in de zorg’

(BRON: PZC)

(Ester van de Wouw, Kandidaat 4 LIJST BABIJN)

 

OPINIE Pas op dat je de efficiency in verpleeghuizen niet zover doorvoert dat de wezenlijke zorg erbij inschiet, zegt Ester van de Wouw. Zij waarschuwt dat mensen met dementie straks de dupe zijn als nieuwbouwplannen van ZorgSaam in Oostburg doorgaan.
Ester van de Wouw 19-01-22, 14:08 (PZC)
 
 
In hun masterplan voor Oostburg (Verkenning Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen) stellen de gemeente en ZorgSaam voor bewoners van verpleeghuis De Stelle te verhuizen naar een zorgwijk in het centrum. Door deze nieuwbouwplannen dreigt voor bewoners met dementie een bezuiniging. De vrees dat er nog maar één medewerker op een groep komt te staan, is gegrond. 

Desastreus

Ook het nieuwe kabinet wil de norm loslaten van minimaal twee verzorgenden voor bewoners die intensieve zorg nodig hebben. Terecht bestaat daartegen veel weerstand. Met name voor mensen met dementie kan zo'n bezuiniging desastreus uitpakken.
Tegenover Omroep Zeeland zegt bestuurder Piet van der Maas van ZorgSaam dat er hooguit in de stille uren medewerkers alleen op een groep zullen staan. Stille uren zijn er echter helemaal niet in de zorg rond mensen met dementie. Biologische processen als voeding en uitscheiding zijn heel slecht in te regelen bij deze doelgroep. Van der Maas denkt met behulp van slimme technologie en automatisering (domotica) krapte te kunnen opvangen. ZorgSaam heeft ongetwijfeld goede medische voorzieningen maar laat nu net het medische aspect niet het belangrijkste zijn voor mensen met dementie. Het intermenselijke contact is het belangrijkste, omdat dat het enige overgebleven aspect is waar de persoon nog in gekend kan worden. 

Robotisering

Een controlesysteem om veiligheid te kunnen garanderen, is geen vervanging van personeel. Mensen monitoren met enkelbanden en een mat onder de matras druist in tegen menselijke vrijheden. Het werk voor personeel dat zorgt voor mensen met dementie zal door deze robotisering alleen maar onaantrekkelijker worden. Opteer voor echte kwaliteit van zorg met echte menselijke waarden. Dat is wat verzorgers drijft om hun werk te willen doen. 

Ja, er zijn binnentui­nen maar die heeft een gevangenis ook
Ester van de Wouw
 
In De Stelle probeert men nu al demente mensen in een zorgsysteem te zetten waar alles is ingericht op controleren en afvinken van handelingen die bedacht zijn voor niet demente mensen. Het is echt een misvatting dat je diagnostiek vanuit één systeem kunt benaderen. Dementie is een compleet eigen aandoening en vereist specifieke deskundigheid die veel ziekenverzorgsters wel hebben maar waarvoor ze geen waardering krijgen. Ze moeten rapporteren voor de zorgverzekeraar. Ze worden afgerekend op een standaard rapportage en het afvinken van handelingen, terwijl ze liever met de bewoner een blokje om zouden gaan in het park naast de Stelle. En ja, er zijn binnentuinen maar die heeft een gevangenis ook.

Onprettig en onwaardig

Een wellicht oorspronkelijk goed bedoeld controlesysteem wordt overlapt met steeds meer procedures waarbij het personeel ook elkaar controleert in plaats van echt tijd aan de bewoners te spenderen. Het komt voor dat bewoners met een verzadigde luier tot op de knieën over de gang lopen en dat die niet verwisseld wordt, omdat de kleurcode in de luier bepaalt wanneer er verschoond mag worden. Dat is voor bewoners onprettig en onwaardig. Zulke dingen worden er bij nieuwe zorgmedewerkers ingepeperd nog voor dat ze een bewoner hebben gezien. Demente mensen worden steeds verder een object in een systeem waar het eigenlijk alleen om geld en efficiency draait. 

Het zou verstandig zijn dit plan uit te stellen, zodat alle partijen hun huiswerk overnieuw kunnen doen
Ester van de Wouw
 
In het proces rond het Masterplan Oostburg, waarin alles verplaatst zou moeten worden, kun je je nu niet te veel denkfouten meer permitteren omdat het te lang duurt voordat gedane zaken weer rechtgezet kunnen worden. Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren alleen maar toe. Betrek partijen die het rechtstreeks aangaat eerst bij plannen voordat je beslissingen neemt. Inwoners van Oostburg, bewoners van De Stelle, wel en niet met dementie, en mensen met een verstandelijke beperking; ze moeten allemaal betrokken worden. Nu zijn ze geïnformeerd door de gemeente bij informatieavonden maar dat is geen echte betrokkenheid. Alle partijen hebben elkaar nodig om een menselijke leefgemeenschap te maken.
Het zou verstandig zijn dit plan voor een nieuwe opzet van de zorg in Oostburg uit te stellen, zodat alle partijen hun huiswerk overnieuw kunnen doen.

Ester van de Wouw woont in Oostburg. Ze is docent en hbo-verpleegkundige en staat op de Lijst Babijn voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 
https://www.pzc.nl/opinie/verpleeghuizen-kunnen-niet-toe-met-minder-personeel-er-zijn-geen-stille-uren-in-de-zorg~a4486676/