Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Voortgezet onderwijs. (07-01-2022) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) gericht aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            
 
                                                                                                              Oostburg, 07-01-2022,
Geacht College,
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande de toekomstbestendigheid van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.
 
Toelichting
Na bestudering van de plannen aangaande de ‘Verkenning Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen’ van de gemeente Sluis, heeft de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) een aantal vragen aan uw college.
 
Vragen
  1. Is uw college op de hoogte van of betrokken bij de ingrijpende plannen waar de gemeente Sluis op 27 januari a.s. een besluit over wil nemen?
  2. In alle voorliggende opties lezen wij dat het slechts twintig jaar oude Zwincollége gesloopt gaat worden en dat er voor de nieuwbouw een bedrag van 18,2 miljoen euro wordt uitgetrokken. Voordat de geplande sloop van het slechts twintig jaar oude Zwincollége en de investering van 18,2 miljoen Euro in een nieuw gebouw wordt geëffectueerd, wil de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND met name van uw college weten of de toekomst van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen voldoende gewaarborgd is, los van de vraag of er hier geen sprake is van kapitaalvernietiging?
  3. Mocht de conclusie onverhoopt zijn dat de toekomst van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen niet gewaarborgd is, welke concrete stappen gaat uw college dan nemen om dat wel te waarborgen?
 
Gezien de urgentie van deze kwestie verzoeken wij uw college, in afwijking van de reglementen, onze vragen voor 27 januari a.s. te beantwoorden.
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter