Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE ‘Ontwikkeling Thoriumcentrale’. (03-11-2021) MOTIE namens de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) bestemd voor Statenvergadering d.d. 11-11-2021.

MOTIE ‘Ontwikkeling Thoriumcentrale’
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op donderdag 11 november 2021,
 
 
Constaterende dat:
  • Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concludeert dat de gestelde klimaatdoelen zonder de implementatie van kernenergie niet haalbaar zijn;
 
Overwegende dat:
  • De doorontwikkeling van nog veiligere en efficiëntere kerncentrales een must is;
  • De ontwikkeling van een alternatief in de vorm van een thoriumcentrale o.a. afhangt van financiering en beschikbare ontwikkellocaties;
  • Er in Zeeland een tekort is aan hoogwaardige werkgelegenheid;
 
Draagt het college op:
Om bij de Rijksoverheid, Zeeland aan te bieden als ontwikkellocatie;
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
 
François Babijn                       H.G.A. Steur                         E.A.A. van Hoecke