Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE ‘Inzetten op vestiging TWEEDE kerncentrale’. (03-11-2021) MOTIE namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) bestemd voor Statenvergadering d.d. 11-11-2021.

MOTIE ‘Inzetten op vestiging TWEEDE kerncentrale’
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op donderdag 11 november 2021,
 
 
Constaterende dat:
  • Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concludeert dat de gestelde klimaatdoelen zonder de implementatie van kernenergie niet haalbaar zijn;
  • Landen als Frankrijk, Zweden en Finland, net als Nederland lid van de Europese Unie (EU), inzetten op kernenergie;
 
Overwegende dat:
  • De vestiging van een TWEEDE kerncentrale het behalen van de klimaatdoelen voor Zeeland op termijn een stuk dichterbij zou brengen;
  • Het van belang is om onafhankelijker te worden van het buitenland om een stabiele energievoorziening te kunnen waarborgen;
  • De huidige en toekomstige betaalbaarheid van de energierekening voor onze inwoners actie van ons eist en niet alleen onze aandacht vraagt;
  • Zeeland veel industrie huisvest met een grote energiebehoefte;
  • We moeten voorkomen dat een andere provincie ons voor is, en daarom een helder signaal richting Rijksoverheid o.i. nu aan de orde is;
 
Draagt het college op:
Om bij de Rijksoverheid te pleiten voor de vestiging van een TWEEDE kerncentrale (in Borssele);
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
 
François Babijn                       H.G.A. Steur                         E.A.A. van Hoecke