Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

WATERDUNEN NEE! (07-10-2008) Actiegroep opgericht tegen ontpoldering en onteigening.

WATERDUNEN NEE !
Actiegroep opgericht tegen ontpoldering en onteigening.

Op 1 oktober 2008 is de actiegroep Waterdunen Nee! opgericht door
Adri Rosendaal, François Babijn en Ineke Mulder-Bansema.
Aanleiding voor dit initiatief was de aankondiging in de PZC van 23 september 2008, waarin stond vermeld dat een delegatie bestaande uit twee Gedeputeerden van de Provincie Zeeland en Commissaris van de Koningin Drs. K.M.H. Peijs de gemeenteraad van Sluis op 22 september in een besloten vergadering hebben geïnformeerd over hun voornemen de regie over het plan Waterdunen over te laten nemen door de Provincie en een inpassingsplan voor te bereiden. De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening van 1 juli 2008 biedt hiervoor nu deze mogelijkheid. Hierbij kan ook versneld onteigening worden toegepast wanneer de Provincie van mening is dat een plan van groot maatschappelijk belang is.
De gemeenteraad is tegen onteigening en heeft dat diverse keren kenbaar gemaakt middels moties. Ook het uitvoeren van de Milieu Effect Rapportage Waterdunen werd onder die voorwaarden goedgekeurd.
Tot op de dag van vandaag is er geen officieel protest ingediend door de gemeenteraad tegen dit voornemen van GS. Op 31 oktober staat Waterdunen op de agenda van de Statencommissie Ruimte, Ecologie en Water van de Provincie; Adri Rosendaal zal bij die gelegenheid inspreken.
De eerste actie van onze actiegroep ‘Waterdunen Nee!’ was het sturen van een brief aan H.M. de Koningin ter gelegenheid van het Streekbezoek op 7 oktober j.l. (zie publicaties). Ook werd een aantal borden en een spandoek voorzien van teksten als: ‘Waterdunen Nee!’ en ‘Ontpolderen Nee!’ in het betroffen gebied geplaatst. Over verdere acties wordt nog nader overleg gevoerd.
Mensen die sympathiseren met de standpunten van onze actiegroep ‘Waterdunen Nee!’ en graag een reactie willen geven kunnen dit kenbaar maken via info@waterdunennee.nl of via contact.
Hoe meer stemmen tegen ontpoldering en onteigening opgaan, des te hoger wordt de druk opgevoerd richting de politici om te luisteren.