Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Reactie op: ‘Polders tijdelijk onder water om Zeeland veilig te houden’ (Bron: PZC d.d. 25-01-2021). Namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ).

Reactie op: ‘Polders tijdelijk onder water om Zeeland veilig te houden’ (Bron: PZC d.d. 25-01-2021)
 
Wisselpolders en oppolderen zijn gewoon termen die synoniem staan voor ‘ONTPOLDEREN’; niet meer en niet minder!
 
Ontpolderen in welke vorm dan ook is kapitaalvernietiging, draagt niet bij aan de kustveiligheid en kan alleen tot stand gebracht worden d.m.v. onteigening.
 
Ontpolderen van Zeeuwse kleigronden die door onze voorouders met bloed, zweet en tranen gewonnen zijn op de zee, is en blijft onacceptabel, onbegrijpelijk en on-Zeeuws!
 
Dat wordt ook tot uitdrukking gebracht in ons Zeeuws-Vlaams Volkslied:
Waar eens ‘t gekrijs der meeuwen, verstierf aan ‘t eenzaam strand.
Daar schiepen zich de Zeeuwen, uit schor en slik hun land.
En kwam de stormwind woeden, hen dreigend met verderf.
Dan keerden zij de vloeden, van ‘t pas gewonnen erf.
 
 
PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
François Babijn, Fractievoorzitter