Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN (van 13 tot en met 25 november 2008).

Onafhankelijke Waterschapspartij

(Lijst 9) 

                                         
KOMT OP VOOR DE INWONERS VAN ZEEUWS-VLAANDEREN !!!

STEM OP KANDIDAAT NR. 6 François Babijn

                          

Onze belangrijkste speerpunten zijn:

1.     Ontpolderen nee!

2.     Geen fusie.

3.     Meer aandacht voor de binnendijken die per slot van rekening na een dijkval als laatste schakel onze veiligheid moeten kunnen garanderen.

4.     Waterschapslasten voor de burger zo laag mogelijk houden.

5.     Eigenaar ‘nieuwe natuur’ moet gelijk belast worden t.o.v. eigenaar gewone landbouwgronden.

6.     Peilbesluiten die genomen worden mogen geen nadelige gevolgen hebben voor de landbouwsector.

7.     Veilige dijken en duinen; toestaan recreatief medegebruik (geen fietspaden aan zeezijde afsluiten c.q. laten vervallen).

 

                        Wij zetten ons in voor Uw veiligheid.
 

(Lijstverbinding met Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen; contact: 0117-491913, website: www.zeeuwsvlaamsestromen.nl)