Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Teleurstelling m.b.t. hervatting fysiek vergaderen. (18-06-2020) Brief namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) gericht aan PS EN GS van Zeeland.

Aan            : Provinciale en Gedeputeerde Staten van Zeeland.
Onderwerp: Teleurstelling m.b.t. hervatting fysiek vergaderen.
Oostburg, d.d. 18-06-2020,
 
 
 
Geachte collega’s,
 
Wij, de leden van de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), willen langs deze weg onze teleurstelling kenbaar maken aangaande de hervatting van fysiek vergaderen.
 
Wij betreuren het, dat een ruime meerderheid van de partijen vertegenwoordigd in Provinciale Staten van Zeeland, er voor gekozen heeft om wederom fysiek te willen gaan vergaderen.
 
Wij vinden dat niet collegiaal, want zo sluit je collega Statenleden die behoren tot een risicogroep uit van het democratische debat en ontneem je hen het stemrecht.
De wetgever heeft niet voorzien in een “hybride vorm” van vergaderen, d.w.z. deels fysiek en deels via internet.
 
Ook kunnen wij het onze achterban niet uitleggen waarom er maandelijks zo’n enorm bedrag aan meerkosten moet worden gemaakt teneinde het debat in een Statenvergadering op fysieke wijze te kunnen voeren, terwijl de wetgever er juist in heeft voorzien om besluiten rechtsgeldig op afstand te kunnen laten nemen.
 
Wij willen u er niet in de laatste plaats op wijzen dat er nog steeds geen medicijn en ook geen vaccin bestaat tegen het coronavirus (COVID-19) en wij het daarom onverstandig vinden om in deze fase het publieke debat in fysieke vorm te hervatten.
 
Samengevat ziet de Statenfractie van DE PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) geen noodzaak om fysiek te vergaderen omdat dit ook nog eens gepaard gaat met enorm hoge kosten.
De wetgever heeft voorzien in een alternatief. Wij willen dat ieders inbreng gewaarborgd is en er geen collega’s worden buitengesloten. Besmettingsrisico’s dienen in ‘het algemeen belang’ te worden vermeden.
 
 
In afwachting van uw reactie.
 
 
 
Hoogachtend,
 
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND(PVZ)
 
François Babijn (Fractievoorzitter)