Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Als de vos de passie preekt... (09-03-2020) Motie namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) bestemd voor Statenvergadering d.d. 13-03-2020.

MOTIE Als de vos de passie preekt...
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 13 maart 2020,


Constaterende dat:
  • Aan de hand van de jaarlijks doorgevoerde vossentellingen aantoonbaar een sterke toename van het aantal vossen binnen onze provincie Zeeland kan worden vastgesteld;
  • Diverse hinderpalen, zoals het niet bejaagbaar zijn van vossen binnen natuurgebieden en het niet toestaan van gebruik van ‘de lichtbak’, de bestrijding van dit voornamelijk gedurende nacht actief zijnde dier, een effectieve bestrijding in de weg staan;
 
Overwegende dat:
  • Het weidevogelbestand niet alleen in Zeeland, maar in heel Nederland zwaar wordt aangetast door de vos;
  • De vos steeds verder oprukt en ook in dorpen en steden steeds vaker wordt gesignaleerd;
  • Vossen drager kunnen zijn van voor de mens dodelijke ziekteverwekkers en/of uiterst gevaarlijke parasieten zoals bijvoorbeeld rabiës (hondsdolheid), leverbot en vossenlintworm;
  • Vossen ook de voor honden dodelijke ziekte van Carré (hondenziekte) kunnen overbrengen;
  • Trieste moordpartijen door een vos die een kippenhok binnendringt en soms alle dieren dood bijt, door de enorme toename van vossen steeds vaker voorkomen;
Draagt het college op:
In het belang van het behoud van onze laatste weidevogels, andere grondbroeders en kleinwild (o.a. hazen) en niet in de laatste plaats in het belang van ‘de volksgezondheid’, het bestrijden van vossen met behulp van ‘lichtbakken toe te staan’ en vervolgens stappen te ondernemen teneinde te bewerkstelligen dat de bejaagbaarheid van vossen binnen natuurgebieden ook tot de mogelijkheden gaat behoren.
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)             
 
François Babijn                                                         H.G.A. (Bertie) Steur