Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Fietsvoetveer m.b.t. schrappen tarieven overtocht (brom)fiets voor studenten B-Tag houders (05-07-2018) Bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 05-07-2018.

Datum vergadering:   05 juli 2018
Agendapunt:
Onderwerp:                 MOTIE Fietsvoetveer m.b.t. schrappen van tarieven overtocht
                                      (brom)fiets voor studenten B-Tag houders
Ingediend door:          Lijst Babijn, CDA, VVD, Nieuw Gemeentebelang
 
 
De raad van de gemeente Sluis,
 
Constaterende dat:
  • Studenten jarenlang met gebruikmaking van de OV- Chipkaart kosteloos hun (brom)fiets mee konden nemen naar de overkant;
  • Deze systeemfout jarenlang onopgemerkt is gebleven en bij de invoering van de B-Tag pas aan het licht is gekomen;
 
Overwegende dat:
  • Het verminderen van het aantal afvaarten vooral de studenten en scholieren het hardst raken en deze gebruikers maar een beperkt budget hebben;
  • Hierdoor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid voor studenten in deze gemeente af neemt;
  • De kans dan groter is dat men de regio (definitief) verlaat om bijvoorbeeld op kamers te gaan; iets wat de vergrijzing in de hand speelt en het aantal inwoners doet dalen;
  • Studenten vanuit financiële overwegingen nu veelal genoodzaakt zijn om hun fiets bij de terminal achter te laten en naar nu blijkt, vandalisme een bijkomend probleem is geworden;
  • Openbaar vervoer in de gemeente Sluis geen volwaardig alternatief is voor een student met (brom)fiets;
  • Het gebruik van met name de fiets gezonder is en juist gestimuleerd moet worden, omdat veel studenten bij gebrek aan goed openbaar vervoer snel overwegen om met de auto te gaan (te laten brengen);
  • Het een beperkte doelgroep betreft en de inkomstenderving voor de provincie Zeeland derhalve, na de beoogde afschaffing van de tarieven voor (brom)fiets voor studenten B-Tag houders, zeer beperkt zal zijn en niet opweegt tegen de mogelijke economische schade in het grotere verband;
 
Draagt het College op er bij de provincie Zeeland op aan te dringen om:
Voor studenten B-Tag houders de tarieven voor (brom)fiets te schrappen.
En gaat over tot de orde van de dag,
 
 
Ondertekening indiener(s)
 
Lijst Babijn CDA VVD Nieuw Gemeentebelang