Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE m.b.t. Fietsvoetveer. (05-07-2018) Bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 05-07-2018.

 
Datum vergadering:  05 juli 2018
Agendapunt:  
Onderwerp:  MOTIE m.b.t. Fietsvoetveer
Ingediend door:  Lijst Babijn, CDA, VVD, Nieuw GemeentebelangConstaterende dat:
  • Diverse organisaties en gebruikers de invoering van een uurdienst onwenselijk en onwerkbaar vinden;
  • De voorgestelde aanschaf in de toekomst van één boot, wat automatisch betekent dat er vanaf dan alleen nog uurdiensten gevaren kunnen worden, derhalve ook ongewenst is;
 
Overwegende dat:
  • Los van de constateringen, het eveneens ongewenst is dat een nieuwe boot per uur minder passagiers kan vervoeren dan de huidige veren, omdat bij drukte de wachttijden dan zullen oplopen en dat ook weer een negatief effect kan hebben op de gebruikersaantallen;
  • Een verbinding met één boot erg kwetsbaar is in geval van calamiteiten;
  • Er in voorzien is dat de nieuwe boot slechts moet kunnen varen tot windkracht zeven en niet meer tot negen zoals de huidige veren en dat aanleiding zal zijn tot een onaanvaardbaar uitvalpercentage;
  • Volgens het rapport van Royal Haskoning het risico bestaat dat een  prijsverhoging van de tarieven een negatieve spiraal zouden kunnen veroorzaken van minder passagiers en daardoor juist nog minder inkomsten;
 
Draagt het College op er bij de provincie Zeeland op aan te dringen om:
  1.  niet over te gaan tot de definitieve invoering van een uurdienst van het Fietsvoetveer, maar de huidige (REEDS VERSOBERDE) vaarfrequentie te handhaven;
  2. in ieder geval een toekomstbestendige veerdienst te waarborgen met twee veren, in een nog nader uit te werken vorm.
 
En gaat over tot de orde van de dag,Ondertekening indiener(s)
 
Lijst Babijn
Lia Flikweert