Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

"Nieuwe Flora en Faunawet" (18-11-2002) Reactie Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

Geachte heer Babijn,

Hartelijk dank voor uw inspanningen om de FF-wet veranderd te krijgen. Het
heeft gewerkt.

Ook van onze kant zijn er goede contacten geweest met de woordvoerder van uw
partij, de heer Wien van de Brink.

We danken u voor het toezenden van uw brief en wensen u alle goeds bij de
komende verkiezingen.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE JAGERS VERENIGING

Zweitse Lulof
hoofd communicatie