Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Ondersteuning actie tegen ontpolderingsplannen. (03-02-2004). Brief aan Stichting

Aan            : Stichting “De Levende Delta”.
                    Weegbreepad 34
                     4461 ML Goes
 
Onderwerp : Ondersteuning actie tegen ontpolderingsplannen.
 
Oostburg, d.d. 03-02-2004,
 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Bij deze doe ik U enige stukken toekomen ter kennisgeving.
 
Ondergetekende en Raadslid C.J. Freeke (Terneuzen) zien het “algemeen belang” van Uw actie in en hebben ter ondersteuning onverwijld gezamenlijk actie ondernomen richting de Zeeuws-Vlaamse Gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst; tevens zijn wij een pleidooi gestart richting Provincie en de Tweede Kamer.
 
Zoals uit één van de stukken blijkt heeft de Gemeente Terneuzen zich als eerste durven uitspreken tegen ontpoldering.
Wij zullen niet eerder rusten totdat deze tegen de wil van de bevolking ingaande en geldverkwistende plannen definitief van tafel zijn.
 
Hopende hiermede een kleine bijdrage te hebben geleverd aan het “algemeen belang”, verblijf ik,
 
 
 
Hoogachtend,
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : +31(0)117452945
Fax.     : +31(0)117451207
E-mail :