Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Noodkreet (Tunneltarieven, H.A.P.) ( 28-10-2002) Brief aan Tweede Kamer.

Aan            : Kamerlid .....................
Onderwerp: Noodkreet.
Oostburg, d.d. 28-10-2002,
Weledelgestrenge heer/mevrouw,
Ik hoop dat U het voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen in de
Tweede Kamer wilt opnemen betreffende de "Tunneltarieven"
Wij betalen reeds 20 jaar voor het onderzoek naar de W.O.V.
Vanaf 1996 betalen wij 7 Provinciale Opcenten; derhalve
betaalden wij tot voor kort het hoogste wegenbelastingtarief
van Nederland. ( sinds kort heeft een andere Provincie die
twijfelachtige eer )
Nu verlangt men op de koop toe ook nog een bijdrage voor
de doortocht. ( doortocht door Coentunnel is wel gratis )
Vanuit West Zeeuws-Vlaanderen moeten we nu minimaal 60 km.
extra rijden aan onze zijde van de tunnel ( extra kosten in de
vorm van autokosten en tijd ), verplaatsing aan de andere kant
van de tunnel nog buiten beschouwing gelaten.
In het aspect tijd dient U ook nog mede te nemen het feit dat de
verkeersader ( N 61 ) volkomen ongeschikt is om het extra aanbod
te verwerken, en derhalve voor extra vertraging in de vorm van
landbouwverkeer, en ongevallen zal zorgen vanwege de overbelasting.
Ook onze "noodkreet" betreffende de Belgische Traumahelikopter
past in dit verhaal, en moet serieus genomen worden. ( zie bijlage )
Wij zijn aangewezen op ons Belgische achterland daar de hulpverlening
in Zeeuws-Vlaanderen danig te wensen overlaat. In Oostburg resteert
slechts een veredelde EHBO-post, en in de toekomst zal de HAP
het naar het zich laat aanzien met een arts minder moeten doen.
Vlak over de Belgische grens bevinden zich 3 uiterst professioneel
en modern uitgeruste hospitalen. ( Knokke, Brugge, Gent )
De ongeveer 107.000 inwoners van Zeeuws-Vlaanderen rekenen op U!
Wij van de LPF ( Sluis ) hopen dat U ons de helpende hand wilt reiken.
In afwachting van Uw antwoord verblijf ik.
Met de meeste hoogachting,
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.:  0117 452945
Fax.: 0117 451207
E-mail: