Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Vestiging Emergya Wind Technologies B.V. en beloofde werkgelegenheid (26-07-2004) Brief aan het College van de Gemeente Sluis.

Aan            : Het College van B. & W. van De Gemeente Sluis.

Onderwerp : Vestiging Emergya Wind Technologies B.V. ( E.W.T. ) en
                     beloofde werkgelegenheid. ( + Bijlage )
Oostburg, d.d. 26-07-2004,
 
Geachte heren,
 
E.W.T. had haast en dreigde De Gemeente Sluis dat als het allemaal te lang zou duren zij zich in Noord-Holland zou vestigen. De Gemeente Sluis maakte daarom ook haast, De Raad kreeg slechts twee dagen de tijd na het verschijnen van het voorstel om te komen tot een beslissing, terwijl De Gemeente al een half jaar in overleg was met E.W.T.. ( De Gemeente liet na in haar voorstel te melden dat het DELTA-advies negatief was. )
De Gemeente Sluis legde dan opnieuw pressie, maar nu op het College van De Provincie Zeeland en verzocht haar eveneens haast te maken. Het College gaf toe en vroeg daarom aan het presidium om de behandeling van het voorstel in de commissie, zeer ongebruikelijk, over te slaan. G.S. negeerde vervolgens het negatieve advies van DELTA en Ecofys m.b.t. het businessplan en het negatief advies van haar eigen ambtenaren. ( Een hoog risicopprofiel, een onrealistisch plan, een te optimistische werkgelegenheidsverwachting, kortom te mooi om waar te zijn  melde DELTA in het advies en Ecofys onderschreef dit negatieve oordeel over het businessplan. ) Na het positieve advies van G.S. heeft P.S. de achtergestelde lening als laatste in rij goedgekeurd.
                  
Als we uitgaan van de adviseurs en de ambtenaren, participeren zowel De Gemeente Sluis ( twee ton ) als De Provincie Zeeland ( twee ton ) in een commerciële activiteit die niet is gebaseerd op een reëel zakelijk plan en lopen zij dus het risico dat de leningen niet terugbetaald zullen worden.
Voor deze beide leningen zijn geen gedegen afspraken gemaakt en geen afdoende juridische voorwaarden gesteld. ( Zie bijlage. ) 
 
Gezien de haast die men indertijd gemaakt heeft, vraag ik mij nu maanden later af hoe ver het staat met de vestiging van E.W.T. op het Technopark in Schoondijke en wanneer de eerste vacatures te verwachten zijn.
 
Ik verzoek U derhalve binnen een redelijke termijn antwoord te geven op mijn vragen.
 
In afwachting van Uw antwoord, verblijf ik,
 
Hoogachtend,
François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg,

Tel.: 0117452945, Fax.: 0117451207. E-mail: