Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Taxus gevaar voor volksgezondheid (06-03-2005) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan            : De Raad van De Gemeente Sluis.

Onderwerp : Taxus.
Oostburg, d.d. 06-03-2004,
 
Geachte heer/mevrouw,
Tijdens de vergadering van de Dorpsraad te Groede afgelopen vrijdag
d.d. 05-03-2004 werd door Wethouder R. Leentfaar antwoord gegeven op de vraag of taxus ( venijnboom ) giftig is; dit i.v.m. het feit dat er een groot aantal van deze planten door de Gemeente in hun dorpscentrum is aangeplant.
Verontruste ouders hadden deze vraag ingediend om te vernemen of hun kroost gevaar zou kunnen lopen c.q. het slachtoffer zou kunnen worden van de experimenteerfase waarin kinderen van een bepaalde leeftijd zich vaak bevinden.
Wethouder Leentfaar stelde de ouders gerust met de woorden dat hij het had laten uitzoeken en dat alleen de naalden giftig zijn, met de toevoeging dat je daarvan een zestigtal moet verorberen om in de gevarenzone te komen.

Als laatste stelde de Wethouder expliciet dat de bessen van een taxus absoluut ongevaarlijk zijn. 

Persoonlijk was en ben ik er nog steeds van overtuigd dat de Wethouder verkeerd is voorgelicht; navraag bij ter zake kundigen i.c.m. diverse artikelen op internet bevestigen deze stelling.
 

De taxus is jaarlijks verantwoordelijk voor de meeste vergiftigingsongevallen in de tuin.

Alle delen behalve het vruchtvlees zijn giftig bij inname, het sap van de bast ook bij aanraking. De pit is zr gevaarlijk. Minder dan 100 naalden zijn al dodelijk voor de mens. De fel gekleurde vruchten oefenen vooral op kinderen een grote aantrekkingskracht uit en vormen daardoor met name voor die groep een groot risico.
Ik adviseer De Gemeente dan ook onverwijld de nodige stappen te ondernemen.
 
Hopende hiermede een bijdrage te hebben geleverd aan het voorkomen van calamiteiten door verkeerde voorlichting, verblijf ik,
 
Hoogachtend,
François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg,
Tel.: 0117 452945, Fax.: 0117 451207, E-mail :   
 
P.S. Taxus kan vanaf een bepaald volume verkocht worden aan een organisatie
       die de stof “taxole” uit deze plant verwerkt in medicijnen t.b.v. van
       kankerbestrijding.