Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Compensatie verdieping Westerschelde (14-03-2005) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC/BN DE STEM. (Bestemd voor rubriek ingezonden brieven.)
Onderwerp: Compensatie verdieping Westerschelde.
Oostburg, d.d. 14-03-2005,
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Zeeland krijgt naast “medewerking” met de H.S.L. 300 miljoen Euro ter compensatie voor de derde verdieping van de Westerschelde. Van dit bedrag is 200 miljoen bestemd voor natuurcompensatie (ontpoldering e.d.), 100 miljoen gaat naar de ombouw tot vierbaans van de Sloeweg inclusief Tractaatweg.
Wat levert deze transactie op voor West Zeeuws-Vlaanderen zult U zich afvragen.
Zoals gewoonlijk delen wij niet mee in de lusten, maar de lasten komen weer wel op onze schouders terecht.
 
Als volgende ongewenste stap dreigt de verkoop van de Westerscheldetunnel.
Indien de Provincie Zeeland, de eerste gegadigde, over gaat tot koop, betekent dat wederom een aderlating voor ons gebied.
 
De Nederlandse Overheid laat ons keer op keer in de steek.
Aan onze wensen aangaande de N61, om tot een volwaardige ontsluitingsweg te komen, wordt geen medewerking verleend. Vervroegde aanleg van het goedgekeurde tracÚ behoort eveneens niet tot de mogelijkheden; dit ondanks het feit dat ongevallenstatistieken wijzen op de noodzaak.
 

In het belang van onze Zeeuws-Vlaamse bevolking wil ik besluiten met de wens uit te spreken, een deel van de 200 miljoen welke bestemd is voor natuurcompensatie, nu onmiddellijk te benutten voor de aanpak van onze “zwakke schakels”. Door gebrek aan liquiditeit en doortastendheid staat de aanpak van ons onveilige dijkenbestand pas voor 2007 of later op de agenda.

Het is mijn stellige overtuiging dat het uitstellen van deze natuurcompensatie minder risico’s inhoudt. Wellicht is het mogelijk beide projecten te combineren.
 
N.B. Het compensatiebedrag van de tweede verdieping is tot op heden ook nog niet volledig geïnvesteerd.
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg,

Tel.: 0117 452945, Fax.: 0117 451207, E-mail: