Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

"De Kerstgedachte" (22-12-2003) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

“De Kerstgedachte”.
 

Aan            : PZC/BN DE STEM.

Onderwerp : “Ouderdom komt met gebreken”.

                    ( Bestemd voor rubriek ingezonden brieven.)

Oostburg, d.d. 22-12-2003,

 

Geachte heer/mevrouw,              

 

In Nederland is bovenstaand gezegde wel heel erg van toepassing, want in ons land gaat ouderdom veelal gepaard met :

·        gebrek aan verzorging. ( Pyamadag, 1X per week douchen.)
·        gebrek aan respect. ( Normen en waarden.)
·        gebrek aan veiligheid.
·        gebrek aan geld.
 

En maal per jaar, gedurende de kerstperiode, bekruipt ons een lichte vorm van schuldgevoel en wordt steevast door de overheid aangeraden eens een bezoek te brengen aan eenzame ouderen c.q. deze bij U thuis uit te nodigen om hun zo een gevoel van warmte en geborgenheid te geven zodat ze er vervolgens weer een jaartje tegen aan kunnen. Veel belangrijker is dat ons geweten en ook dat van de overheid weer voor een jaartje gesust is terwijl deze vergeten en ondergewaardeerde groep mensen, die veelal na WO 2 ons land opgebouwd hebben, weer stil in een bejaardentehuis of verzorgingstehuis zit weg te kwijnen.

 
Ik wil U er tevens op wijzen dat wij zelf vroeg of laat ook tot deze groep zullen gaan behoren, zodat het ook in ons eigen belang is hier definitief verandering in aan te brengen middels het treffen van keiharde maatregelen die borg staan voor een zorg en voorzieningenniveau waar zij m.i. recht op hebben.
 
Hopende met deze woorden een aanzet tot bewustwording en mentaliteitsomkeer te hebben gegeven wens ik U allen prettige kerstdagen en een gezond nieuw jaar toe.
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207

E-mail :