Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

"Groede Podium"(09-07-2004) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan            : De Raad van de Gemeente Sluis.

Onderwerp : Groede Podium.
Oostburg, d.d. 09-07-2004,
 
Geachte heer/mevrouw,
Groede Podium: ( A ) De paalwoningen worden gezien als kostendrager; dhr. van Beijersbergen van het “Zeeuwsch Landschap” waarschuwde tijdens een bijeenkomst d.d. 30-06-2004 dat deze voorziene woningen waarschijnlijk een conflict zullen opleveren met de “Europese Vogel en Habitatrichtlijn” en er dus een vertraging van ± 10 jaar dient ingecalculeerd te worden. De brug t.b.v. het fietspad levert volgens hem eenzelfde conflict op i.v.m. ter plaatse broedende kiekendieven.
( B ) De bunkers binnen het park huisvesten ייn van de grootste vleermuispopulaties van ons land. Het plan voorziet in het verwijderen van de aarde van de bunkers, dit kan van invloed zijn op de temperatuur binnen die bunkers waardoor het constante leefklimaat verstoord kan raken met alle gevolgen van dien. De werkzaamheden kunnen eveneens van nefaste invloed zijn op deze kwetsbare biotoop.
( C ) Gezien de in de loop der jaren opgebouwde band tussen de mensen van Emergis en de aanwezige dieren in het park lijkt het mij niet verantwoord deze kwetsbare groep uit hun vertrouwde omgeving weg te rukken. Het gedurende de werkzaamheden elders onderbrengen i.c.m. het aanbrengen van ingrijpende wijzigingen aan deze voor hun zo vertrouwde omgeving zal deze verdrukte medemensen waarschijnlijk niet ten goede komen.
( D ) De 930 opgehaalde handtekeningen mogen m.i. niet lichtzinnig terzijde worden geschoven; het betreft hier de wensen van de bevolking; de politici dienen deze te respecteren, zij vertegenwoordigen immers deze bevolking.
( E ) Draag zorg voor een degelijke financiële onderbouwing. Zoek degelijke kostendragers, calculeer onderhoudskosten in en slank het plan desgewenst af.
( F ) Verifieer subsidieregelingen; voorkom dat ze verlopen of terugbetaald moeten worden.
·        Toezegging voor akkoord met plan opschorten, opnieuw bezien met de aangegeven kanttekeningen. Verantwoordelijkheid nemen is ook erkennen dat het soms beter op een andere manier kan. Daar naar luisteren (zie handtekeningen).
·        Voorstel: Breng binnen het park zelf zo min mogelijk wijzigingen aan en
voeg desgewenst onderdelen toe aan de buitenzijde.

U dient te allen tijde een herhaling van een debacle als “Euregiotuinen” te voorkomen.

 

Hoogachtend,

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501RB Oostburg,

Tel.: 0117 452945, Fax.: 0117 451207, E-mail: