Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Bezuinigingstips gezondheidszorg (14-03-2004) Brief aan Tweede Kamer.

Aan            : Kamerlid .........................
Onderwerp : Bezuinigingstips gezondheidszorg.
Oostburg, d.d. 14-03-2004,
 
 
Weledelgestrenge heer/mevrouw,
 
Om tijdens komende bezuinigingsrondes de ouderen, zwakkeren en chronisch zieken enigszins te kunnen ontzien m.b.t. het uitkleden van onze gezondheidszorg stel ik voor het hierna volgende nader onder de loep te nemen.
 
1.     U zou kunnen onderzoeken of het niet langer vergoeden van operaties met als doel het geslacht van een persoon te veranderen, inclusief psychologisch voortraject en nazorg, een substantiële besparing kan opleveren; indien U dit ethisch verantwoord acht.
2.     Efficiënter omgaan met hulpmiddelen zoals o.a. rollators, rolstoelen e.d.; d.w.z. nadat een hulpmiddel voor de gebruiker overbodig is geworden, innemen en hergebruiken. ( Denk aan statiegeldregeling. )
3.     Het voorschrijven van alternatieve medicijnen i.p.v. de vroegere “dure” merken zo snel mogelijk evalueren: (a) om te controleren of de alternatieve geneesmiddelen inderdaad goedkoper uitvallen. (b) om te evaleren wat de invloed van de als alternatief voorgeschreven middelen op de patiënt zijn, ter voorkoming dat het behandeltraject langer en daarbij kostbaarder wordt dan voorheen en om te kijken of er wellicht (dure) complicaties ontstaan.
 
Probeer in ieder geval a.u.b. te voorkomen dat men regelingen zoals “no claim korting” gaat invoeren. Het is dan eenvoudig te voorzien wie er aan het eind van de rit wederom het gelag betaalt, namelijk de ouderen zwakkeren en chronisch zieken.
 
Hopende U hiermede van dienst te zijn geweest, verblijf ik,
 
 
 
Met de meeste hoogachting,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg

Tel.: +31(0)117452945, Fax.: +31(0)117451207, E-mail: