Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Energie en Milieu (14-06-2004) Brief aan Tweede Kamer.

Geen woorden maar daden!
 
Aan            : Kamerlid ..........................
Onderwerp : Energie en Milieu.
Oostburg, d.d. 14-06-2004,
 
 
Weledelgestrenge heer/mevrouw,
 
Dieselauto’s zonder roetfilter veroorzaken jaarlijks vele sterfgevallen verneemt men regelmatig in de media. De politiek meent dit aan te moeten pakken d.m.v. een accijns verhoging t.b.v. de ontwikkeling van “schone” oplossingen.
 
Nochtans liggen de oplossingen voor het grijpen; namelijk:
1.     het gebruik van biodiesel toestaan. ( Minder schadelijke uitstoot, gesloten CO2 kringloop. ) ( Zie: www.biodiesel.de en www.biodiesel.org )

Het Europees Parlement verlangt van iedere lidstaat dat minstens 2% van de auto’s op plantaardige olie rijdt. In Nederland is dit nog lang niet het geval; sterker nog het is verboden.

Hiermee levert men niet alleen een bijdrage aan een beter milieu maar stimuleert men tevens de landbouwsector, de ontwikkeling in derde wereldlanden en creëert men werkgelegenheid. ( koolzaad, soja, zonnebloemen en kokosnoten. )

2.     het gebruik van gasinstallaties fiscaal stimuleren. ( LPG / Aardgas )
3.     de aanschaf van hybride auto’s nog sterker bevoordelen.
4.     alcohol e.d. toevoegen aan benzine.

5.     door het toepassen van de “Uni Filter” ( zie: www.uni-filter.de ) kan men het milieu nog verder ontlasten en onze fossiele voorraden enigszins ontzien. ( Door het gebruik van deze filter hoeft men niet langer de olie te verversen en kan men volstaan met het vervangen van de filter. )

 

Hopende hiermee een kleine bijdrage te hebben geleverd aan het creëren van een beter milieu, verblijf ik,

 
 
 

Met de meeste hoogachting,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : +31(0)117452945

Fax.     : +31(0)117451207

E-mail :