Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

VVD/Gemeentebelangen uiteen. (PZC 04-11-2005)

Verschil van mening over kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen
VVD/Gemeentebelangen uiteen

door Frank van Cooten

SLUIS - De politieke partij VVD/Gemeentebelangen in de gemeente Sluis gaat na een huwelijk van dik tien jaar uit elkaar. Verschil van inzicht over invulling van de verkiezingslijst ligt ten grondslag aan de breuk.

VVD/Gemeentebelangen gaat als gecombineerde fractie nog wel op een constructieve manier door tot aan de verkiezingen, verzekeren VVD-voorzitter J. Mesuere en Gemeentebelangen-voorzitter T. Veerman.

De VVD en Gemeentebelangen komen echter ieder met een eigen kandidatenlijst en gaan dus niet meer samen de verkiezingen in.

Mesuere en Veerman zeggen dat er geen sprake is van een diepliggend conflict. „Er is verschil van inzicht over de invulling van de gezamenlijke lijst. Daar is de samenwerking op stuk gelopen“, zegt Veerman. „De standpunten liggen te ver uit elkaar. Daarom is besloten de samenwerking te verbreken. We gaan ieder apart de verkiezingen in“, aldus Mesuere. Voor de Gemeentebelangen-kandidaten is de verdeling tussen VVD- en Gemeentebelangen-kandidaten op de lijst een heikel punt. De VVD levert twintig kandidaten en Gemeentebelangen tien. De VVD krijgt het aantal toegewezen plaatsen echter niet ingevuld terwijl kandidaten bij Gemeentebelangen ’in de rij staan’ om op de lijst te mogen. Gemeentebelangen wil dus een aantal plaatsen van de VVD op de lijst overnemen, maar dat is voor het VVD-bestuur onbespreekbaar.

„Voor de verhouding twintig/tien is gekozen op basis van de vorige verkiezingsuitslag, toen Gemeentebelangen 28 procent van de stemmen haalde en de VVD de rest.

De verdeling is dus eerlijk“, aldus Mesuere.

Voor de voorzitter is het ook niet relevant of de VVD dertien, achttien of twintig kandidaten op de lijst zet. Die komen toch niet allemaal in de gemeenteraad“, zegt hij. „Het gaat ons om kwaliteit in plaats van kwantiteit. Wij hoeven niet uit ieder dorp een kandidaat te hebben om een paar stemmen uit dat dorp binnen te halen. Gemeentebelangen denkt daar anders over.“

Veerman nuanceert de mening van enkele partijgenoten. „De verdeling twintig/tien is voor ons niet echt het breekpunt geweest. Wij hebben tien geschikte kandidaten.“

Binnen de VVD wordt getwijfeld aan de kwaliteit van sommige Gemeentebelangen-kandidaten op de lijst. Met name worden vraagtekens gezet bij de kwaliteit van Gemeentebelangen-kandidaat F. Babijn. Enkele kandidaten van de VVD weigeren met Babijn op een lijst te staan.

Volgens voorzitter Mesuere kan ook worden getwijfeld aan de kwaliteit van andere kandidaten van Gemeentebelangen. Het gaat hem dus niet specifiek om Babijn.

Voor Babijn kwam de breuk gisteren als een complete verrassing. Hij ging daarom niet in op het verwijt dat hij onvoldoende kwaliteit zou gaan leveren. „Ik begeef me niet op glad ijs. Voor een reactie verwijs ik naar mijn voorzitter Tonny Veerman.“

Veerman gaat niet in op namen. „Voor mij is belangrijk dat er geen sprake is van rancune tussen VVD en Gemeentebelangen. Wij blijven gelijkgestemden. Ik sluit een lijstverbinding op termijn daarom niet uit.“