Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

"Voorziene" op en afritten N 49 Expresweg Antwerpen-Knokke Heist (BE). (04-05-2004) Brief aan Tweede Kamer.

Aan            : Kamerlid .........................

Onderwerp : “Voorziene” op en afritten N 49 ( Expresweg Antwerpen/Knokke-
                     Heist ( BE ) ) ter hoogte van Kaprijke ( BE ) en Maldegem ( BE ).
Oostburg, d.d. 04-05-2004,
 
 
Weledelgestrenge heer/mevrouw,
 
Naar aanleiding van een persoonlijk onderhoud met de Burgemeester van Maldegem Dhr. J. De Roo d.d. 03-05-2004, kan ik U bij deze bevestigen dat de op en afrit ter hoogte van Maldegem naar zijn zeggen reeds goedgekeurd werd door Minister Bossuyt van Infrastructuur en Mobiliteit.
Echter de op en afrit ter hoogte van Kaprijke staat nog steeds ter discussie.
De Burgemeester vermeldde dat een meerderheid binnen de Gemeenteraad van Kaprijke de wens voor deze op en afrit ondersteunt.
 
Gezien het feit dat deze op en afrit ter hoogte van Kaprijke essentieel is voor de ontsluiting van ons gebied ( o.a. onze Duitse toeristen komen voornamelijk via deze route binnen ) acht ik de tijd aangebroken bij de bevoegde Nederlandse instanties aan de bel te trekken, om daarna gezamenlijk met onze Zuiderburen grensoverschrijdend actie te ondernemen in het belang van onze Zeeuws-Vlaamse economie.
 
Om het belang van deze gebiedsontsluiting nog te benadrukken verwijs ik naar de “doodlopende weg” richting Breskens ( er resteert slechts een fiets voetveer ) en de “onvoldoende infrastructuur” van en naar de Westerscheldetunnel ( ook na de aanleg van de geplande vernieuwingen ).
 
Hopende U bij deze overtuigd te hebben van de noodzaak onverwijld actie te ondernemen in het belang van onze Zeeuws-Vlaamse inwoners, verblijf ik,
 


 
Met de meeste hoogachting,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : +31(0)117452945
Fax.     : +31(0)117451207

E-mail :