Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

"Breedband Internet Aansluiting" een recht voor iedereen. ( 17-02-2003) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

“Breedband Internet Aansluiting een recht voor iedereen”.
Aan            : De Raad van de Gemeente Sluis.
Onderwerp : Wireless Fidelity.    
Oostburg, d.d. 17-02-2003.
Geachte heer/mevrouw,
 
Wat is “Breedband Internet” ?
Kort samengevat betreft het een mogelijkheid om tegen een vast maandelijks tarief op een hogere snelheid dan een gewone telefoon of ISDN aansluiting gebruik te maken van het internet. Dus geen telefoontikken met soms torenhoge
rekeningen tot gevolg.
 
Stelling: iedereen zou moeten kunnen beschikken over een “Breedband Internet Aansluiting”. ( b.v. Wireless
Fidelity )
 
Gezien het feit Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit dorpen, gehuchten, losse boerderijen en alleen staande huizen betreft het voor een kabelmaatschappij veelal onrendabel gebied, wat dien ten gevolge niet van een kabelaansluiting wordt voorzien.
 
Een ander alternatief zou ADSL kunnen zijn; een technologie die gebruik maakt van bestaande telefoonlijnen.
Vanaf 300 getekende intentie verklaringen per nummer centrale zal een telefoonprovider als KPN het pas in overweging nemen om een voor ADSL geschikte centrale in te richten.
 
Op plaatsen waar de kabel of ADSL ( ADSL niet in Zeeuws-Vlaanderen ) zijn intreden wel reeds heeft gedaan bestaat er toch nog vaak de vraag naar een hogere snelheid.
Wireless Fidelity zou ook hier uitkomst kunnen bieden.
Vanaf 25 aanvragen binnen een gebied van +/- 4 km2. is Wireless Fidelity exploiteerbaar.
 
In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,

Hoogachtend,

François Babijn

Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg

Tel. : 0117 452945   /   Fax. : 0117 451207   /   E-mail: