Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Bijlage Drugsoverlast (22-08-2003)

Toelichting.
 
 
Zéro Tolerance , 0 Tolerantie ( geen soft en geen harddrugs ); dus laat daarover a.u.b. geen misverstand bestaan!
 
Uit studies blijkt dat de stap van niks naar softdrugs groter is dan die van soft naar harddrugs.
 
Wat zijn softdrugs? Het THC gehalte neemt jaarlijks toe; waar ligt de grens tussen soft en hard?
 
Gezinnen die ten gronde gericht worden door gezinsleden die verslaafd zijn.
( diefstal, geweld )
 
Verkeersveiligheid : ( Frankrijk )  Uit onderzoek is gebleken dat grote aantallen verkeersongevallen te wijten zijn aan het gebruik van drugs.
 
Gezondheidszorg : 18 x meer kans op longkanker dan bij gewoon roken.
( Terwijl er momenteel campagne wordt gevoerd tegen het roken wil men “softdrugs” toestaan!? )
 
Economische gevolgen : Buitenlandse bedrijven die zich in Europa willen gaan vestigen bekijken per land de pro’s en de contra’s; ( Goede haven Rotterdam, goede doorvoer naar achterland kortom goede infrastructuur.) Maar!!!  Buitenlandse bedrijven die zich in Nederland willen vestigen en met hun gezinnen in Nederland moeten gaan wonen worden wel geconfronteerd met ons liberale drugsbeleid en kunnen dat zien als een doorslaggevend argument om zich elders te gaan vestigen.
 
Milieu : Dit kan op termijn zelfs nog negatieve gevolgen hebben voor ons milieu, want ons milieu is in grote mate afhankelijk van onze welvaart, d.w.z. als je arm bent kun je je niet altijd permitteren het milieu de hoogste
prioriteit te geven. Momenteel is er in Nederland niet langer geld beschikbaar voor de aankoop van natuurgebieden. ( economisch gevolg )
 
Het zou wenselijk zijn ons drugsbeleid in lijn te brengen met dat van de andere Europese landen, daardoor kunnen we een hoop ellende voorkomen.
( einde drugstoerisme / voorkomen van eventuele sancties door buitenland )
 
 
( Laten we het dit keer beter aanpakken dan het varkensbeleid. )