Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

‘Veiligheid Westerschelde Ferry’ nu en in de toekomst. (01-12-2023) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                Oostburg, d.d. 01-12-2023
 
 
Geacht College,
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. ‘Veiligheid Westerschelde Ferry’ nu en in de toekomst.

Toelichting
De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) vraagt zich af of de veiligheid aan boord van het Fietsvoetveer (Westerschelde Ferry) tussen Vlissingen en Breskens gewaarborgd is, omdat uw college er voor gekozen heeft om uit oogpunt van kostenbesparing beide schepen te laten vallen onder ‘binnenvaart’ i.p.v. ‘zeevaart’, waardoor er met minder bemanning gevaren kan worden.
 
Vragen
  1. (a) De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil van uw college vernemen of de veiligheid aan boord van de huidige schepen in geval van calamiteiten gewaarborgd is, omdat er nu onder “binnenvaartregels” met name (los nog van de lagere opleidingseisen) met minder bemanning gevaren mag worden dan indien de schepen zouden vallen onder “zeevaartregels”?
  1. Zo ja, dan willen wij van uw college alle evaluatierapporten ontvangen van
calamiteitenoefeningen die gehouden zijn, teneinde die stelling te kunnen onderbouwen.
  1. (a) Daarenboven willen wij van uw college weten, gezien het feit dat de schepen van de Westerschelde Ferry dagelijks meerdere malen één van de drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld kruisen, of het omwille van de veiligheid niet beter is om zowel de huidige als de nieuwe concessie te laten vallen onder “zeevaartregels” en daar extra middelen voor uit te trekken?
  1.  Zo nee, waarom niet?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter