Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Inzet traumahelikopter. (06-06-2023) Vragen namens Lijst Babijn aan het college van Sluis.

Kenmerk:                                                                                                                                    
   
   
 
 
Schriftelijk vragen (art. 41 RvO - politieke vragen) / Verzoek om inlichtingen (art 169, 3e lid en 180, 3e lid GW, art. 43 RvO)
 
 
 
 
 

 
Ingevulde format a.u.b. mailen naar:
 
 
 
de voorzitter van de Raad
 
VRAGEN RAADSLID/FRACTIE: Lijst Babijn
Raadvraagnummer:
behandelend ambtenaar:
 
ONDERWERP: Inzet traumahelikopter.
 
TOELICHTING: Bij een ernstig ongeval telt iedere minuut.
De traumahelikopter uit Brugge (MUG) kan binnen een kwartier worden ingezet in heel West-Zeeuws-Vlaanderen.
De meerwaarde van de traumahelikopter uit Rotterdam zit hem met name in de 24- uurs inzetbaarheid (vliegt ook ’s nachts).
 
 
Vragen (art. 41 en 43 RvO)
 
 
Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
1 Kan uw college aangeven waarom gisteren de traumahelikopters uit Rotterdam en Nijmegen t.h.v. IJzendijke werden ingezet, terwijl die respectievelijk 30 en 60 minuten nodig hadden om ter plaatse te komen (zie bijlage), terwijl de MUG uit Brugge er dus binnen 15 minuten kan zijn; of was die niet beschikbaar? 1  
2 Lijst Babijn constateert dat dit niet een op zichzelf staand geval is (21 maart jl. Cadzand werd de Rotterdamse heli eveneens ingezet); kan uw college verklaren waarom de MUG uit Brugge, ondanks de tijdswinst, overdag niet standaard wordt ingezet omdat iedere minuut telt als het om een mensenleven gaat? 2  
3 De Medische Urgentie Groep (MUG) uit Brugge is een vzw, d.w.z. een vereniging zonder winstoogmerk (zie bijlage).
(a) Hoe hoog is de jaarlijkse financiële bijdrage van onze gemeente Sluis aan de MUG uit Brugge?
(b) Klopt het dat het bijgedragen bedrag per inwoner lager ligt dan dat van onze Belgische buurgemeenten?
(c) Zo ja, is uw college dan bereid om die bijdrage, d.m.v. een raadsvoorstel, in lijn te brengen met onze Belgische buurgemeenten?
3  
4 Is uw college bereid om met alle betrokken partijen in overleg te treden om de procedures voor urgente hulp in West-Zeeuws-Vlaanderen tegen het licht te houden, met als doel dat bij een urgent medisch geval de beste hulp wordt ingeschakeld, zoals bijvoorbeeld een MUG uit België? N.B. Betrek hierbij niet alleen de traumahelikopter uit Brugge, maar ook de inzet van een MUG (ambulance), bijvoorbeeld uit Knokke (zie bijlage). 4  
5   5  
   
Datum vragen:
06-06-2023
 
 
 
 
 
 
 
   
Datum antwoorden:
 
Verzonden:
 
Burgemeester en Wethouders van Sluis,
 
secretaris,                              burgemeester,
 
 
 
S.I de Kievit-Minnaert           mr. M.M.D. Vermue
       
 
 
 
BIJLAGEN ( ):
 
Wat is het interventiegebied van de MUG-Heli?
De MUG-Heli vertrekt vanuit zijn basis in Brugge en kan binnen de 15 minuten landen in heel West-Vlaanderen, een heel stuk van Oost-Vlaanderen en Zeeland, een provincie in het zuidwesten van Nederland. In deze gebieden kan de MUG-Heli binnen de 15 minuten hulp bieden.
Ook in gebieden die niet opgenomen werden in bovenstaande cirkel, kan de MUG-Heli het verschil tussen leven en dood betekenen. Zo kan een afstand van ongeveer 10 kilometer in vogelvlucht sneller via de lucht overbrugd worden. Juist daarom ook het belang van de MUG-Helikopter.
 
Sneller via de lucht vanaf 10 km
De opstarttijd van de MUG-Heli is 5 minuten en de gemiddelde snelheid via de lucht bedraagt 3 km/min en er wordt 1 minuut gerekend om te landen. De starttijd van de MUG-auto bedraagt ongeveer 2 minuten, de gemiddelde snelheid van een MUG-voertuig wordt geschat op 1 km/min. Een kleine berekening leert ons dat een afstand van tien kilometer vogelvlucht sneller via de lucht wordt overbrugd.
Benieuwd naar enkele cijfers?
  • De gemiddelde snelheid van de MUG-Heli bedraagt 3 km/min.
  • De starttijd van ons toestel draait rond de 5 minuten na de oproep vanuit het Hulpcentrum 112.
  • We beschikken over dezelfde medische uitrusting als een MUG-voertuig.
  • Door de MUG-Heli in te zetten, redden we jaarlijks gemiddeld 40 extra mensenlevens!
Instituut Medische Dringende Hulpverlening
 
Ruddershove 10 B-8000 brugge
info@imdh.eu
+32 50 452151
 
 
Geschiedenis van de MUG-Heli
Reeds in 1973 werden in Brugge testen uitgevoerd met de steun van het Licht Vliegwezen van het Belgisch Leger. Vanaf 1974 werd op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid deze medische dienst verzekerd door "Heli-Hulp", een dienst van de Civiele Bescherming bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze dienst die slechts op onregelmatige basis beschikbaar was, werd echter in 1986 onderbroken.
Gezien deze onderbreking een evidente achteruitgang betekende voor de dringende geneeskundige hulpverlening, besliste het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening (vzw) te Brugge in overleg met de plaatselijke autoriteiten zelf over te gaan tot de exploitatie van een helikopter.
Sinds 1986 wordt de MUG-helikopter ononderbroken uitgebaat door het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening te Brugge en dit op zelfstandige basis. Sinds 1998 is de MUG-helikopter West-Vlaanderen met basis te Brugge als enige helikopter in Vlaanderen erkend binnen het 112-systeem.
De OO-HSN, onze huidige helikopter was de laatste jaren echt aan vervanging toe en deed op 24 december 2021 zijn laatste vlucht. Via een beperkte aanbesteding gingen we op zoek naar een vervangtoestel. Uiteindelijk kwamen we bij de 'Groupe SAF' terecht, een Frans bedrijf dat helikopters uitbaat. We opereren vanaf maart met een EC-135, een type toestel waarmee over in Europa MUG-interventies gebeuren. 
 
De kosten
De MUG-heli kost jaarlijks ongeveer 800.000 EUR.


€ 800.000

 
https://www.imdh.eu/nl/mug-heli


AZ ZENO INVESTEERT IN NIEUWE MUG
16 mei 2022
 
Ziekenhuis AZ Zeno neemt een nieuw MUG-voertuig in gebruik. Vorig jaar moest de MUG (Mobiele UrgentieGroep) meer dan 750 keer uitrijden, een aantal dat jaar na jaar gestaag blijft stijgen. Na 10 jaar en 96.000 kilometer op de teller was de oude wagen aan vervanging toe.
“De nieuwe wagen is uitgerust met de nieuwste apparatuur. Een defibrillator, een toestel om de patiënt te beademen en een monitor. Deze toestellen zijn noodzakelijk en zelfs verplicht”, zegt Mathieu Hinoul, hoofdverpleegkundige van de spoeddienst. “Het MUG-team bestaat uit een spoedarts en een verpleegkundige en rukt vooral uit bij levensbedreigende noodsituaties. In de wagen is ook een GID-module aanwezig, een toestel dat de communicatie verzorgt tussen een dispatchingsysteem en de GPS. Nieuwe en moderne apparatuur net zoals in ons ziekenhuis.”
Er werd gekozen voor een Volvo XC90 van Automobilia in Brugge. “Deze auto is een pak hoger dan de vorige, wat ons een veel beter zicht geeft op de weg en alles wat rondom ons gebeurt. Ook de signalisatie van de MUG kreeg een grondige update. Vroeger zaten de eerste lichtjes pas aan de spiegels, nu is dat al helemaal vooraan de wagen, waardoor we veel sneller opgemerkt worden. De wagen heeft ook grotere remschijven en een voorverwarmd motorblok. Een heel pakket om de spoedarts en de MUG-verpleegkundige veilig en comfortabel op de interventieplaats te brengen”, aldus Mathieu.
“De MUG van AZ Zeno is hoofdzakelijk actief in de regio Knokke-Heist, Zeebrugge en het Hinterland maar we voeren we ook interventies uit in Blankenberge, Brugge en Eeklo. Zelfs in Zeeuws-Vlaanderen zijn we actief. De patiënt voeren we altijd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.”
De eerste week werd de MUG uitsluitend gebruikt om de personeelsleden voldoende op te leiden. “Voor je er met de wagen op uit trekt voor een dringende interventie is het van levensbelang dat de artsen en verpleegkundigen alle nieuwe functies goed onder de knie hebben. Vandaar het belang van een grondige opleiding”, voegt Mathieu nog toe.