Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

‘Kandidatuur Landschapspark Zwinstreek’. (22-05-2023) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), naar aanleiding van ‘Kandidatuur Landschapspark Zwinstreek’.
Toelichting
De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen van ‘Kandidatuur Landschapspark Zwinstreek’ en wij niet alleen, navraag leert ons dat men ook aan de andere kant van de grens in België met dezelfde vragen zit.
 
Vragen
  1. Graag vernemen wij van uw college of en zo ja welke beperkingen de status van ‘Landschapspark’ kan gaan opleveren voor de Zwinstreek, want indertijd werd ons ook voorgehouden dat de aanwijzing van Natura 2000 zonder grote gevolgen zou blijven!
  2. Waarom worden de landbouworganisaties aan beide zijden van de grens hier niet bij betrokken?
  3. Kan uw college aangeven of het in dit stadium nog mogelijk is om onze kandidatuur in te trekken?
  4. Tevens willen wij van uw college weten welke incidentele en welke structurele kosten er aan de beoogde status van ‘Landschapspark Zwinstreek’ verbonden zijn.
  5. Gezien het feit dat het ‘Landschapspark’ zowel Nederlands als Belgisch grondgebied omvat, willen wij helderheid van uw college inzake hoe de besluitvorming internationaal tot stand gaat komen na een mogelijke erkenning; m.a.w. wie heeft de doorslaggevende stem en bestaat de kans dat België zeggenschap krijgt over Nederlands grondgebied?
  6. Is uw college bereid om een presentatie te laten verzorgen tijdens een commissievergadering, om PS op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken en de mogelijkheid te bieden om aanvullende vragen te kunnen stellen?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter