Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Euregiotuinen (12-05-2003) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan            : De Raad van De Gemeente Sluis.
 

Onderwerp : Euregiotuinen. ( 2 )

 
Oostburg, d.d. 12-05-2003.
 
 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Uit de krant heb ik vernomen dat de afgetreden voorzitter Dhr. N. Boussen het al geruime tijd in geldnood verkerende project wil redden middels een investering van € 300.000,--. Daarmee wil hij 3 van de 5 hectare grond kopen van een perceel dat reeds gereserveerd was voor een mogelijke uitbreiding van het project. Als Euregiotuinen eenmaal goed draait is de meest waarschijnlijke       optie dat het nieuwe Stichtingsbestuur de grond terugkoopt voegt hij nog toe.
En last but not least vermeldt hij dat deze grond vooralsnog geen andere bestemming krijgt. ( wat betekent het woordje vooralsnog? )
        ( a ) Wordt er contractueel vastgelegd dat het nieuwe Stichtingsbestuur in
                de toekomst deze grond weer terugkoopt tegen een bepaald bedrag?
        ( b ) Als dit niet het geval mocht zijn; kunt U dan verklaren waarom Dhr.
                Boussen € 300.000,-- betaalt voor een stuk land dat momenteel met
                de huidige bestemming hooguit € 80.000,-- waard is?
                Of ligt het in de bedoeling een bestemmingsplanwijziging door te
                voeren waardoor Dhr. Boussen in de gelegenheid gesteld wordt een
                geheel nieuw “lucratief” project op te starten?
        ( c ) Een andere mogelijkheid is dat Dhr. Boussen met het “doneren” van
               € 300.000 alle exploitatiekosten wil dekken om vervolgens de in het
               vooruitzichtgestelde subsidie van De Gemeente Sluis zijnde €750.000,-
               te kunnen claimen.
        ( d ) Welke garantie heeft De Gemeente Sluis dat men dit geld niet
                in een bodemloze put stopt en De Raad ieder jaar niet weer een 
                verzoek om subsidie te verwerken krijgt.
        ( e ) Voor welk bedrag aan openstaande rekeningen moet er nog voldaan
                worden?
        ( f ) Wat zijn de maatschappelijke gevolgen als het project gestaakt wordt?
                ( kunnen er firma’s die met onbetaalde rekeningen blijven zitten in
                 moeilijkheden raken e.d.)
        ( g ) Is er in de exploitatieberekening meegenomen dat er een enorm budget
                aan marketing geïnvesteerd moet worden?
 
        ( h ) Welke rol speelt de RABO-BANK in deze? Hebben zij nog
                alternatieven?
        ( i ) Is het mogelijk het substantiële bedrag aan Europese subsidie dat is
               misgelopen alsnog binnen te halen?
        ( j )  Als men mocht besluiten het project niet voort te zetten is het dan
                mogelijk huidige infrastructuur te benutten als kerkhof?
                Of heeft De Gemeente Sluis al andere ideeën uitgewerkt?
        ( k ) Indien men in de toekomst eventueel met andere investeerders in
                zee wil gaan lijkt een 50/50 basis mij een beter uitgangspunt; men
                is dan beter gemotiveerd om projecten tot een goed einde te brengen.
 
Beseft De Raad dat een tuin pas waarde krijgt na 10 tot 15 jaar, in die periode zijn er alleen kosten en geen baten ( onderhoud etc. ), het is daarom utopisch te veronderstellen dat een complex als Euregiotuinen binnenkort het in een eerder stadium reeds naar beneden bijgestelde verwachte bezoekersaantal van 55.000 per jaar à raison van +/-  € 5,-- per entree zal halen. ( voorbeeld Kasteeltuinen van Arcen; ongeveer 15 jaar armoe troef.)
 
Ik hoop dat De Raad van De Gemeente Sluis niet wederom de uitspraak zal hanteren “we zijn scheep gegaan dus moeten we varen” zoals bij het Multifunctioneel Centrum in de kern Sluis, maar in deze haar rug recht houdt en durft te zeggen we hebben een fout gemaakt en nu stoppen we.
 
Wat er in een vervolgtraject met dit stukje grond gebeurt zal ik met belangstelling tegemoet zien.
 
 
In afwachting van Uw antwoord verblijf ik,
 
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207
E-mail :