Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Sportschutters. (26-04-2004) Brief aan De Lijst Pim Fortuyn.

Aan            : De Lijst Pim Fortuyn.

Onderwerp : Sportschutters “ontwapenen” d.m.v. voorgestelde maatregelen
                     zinloos.
Oostburg, d.d. 26-04-2004,
 
Weledelgestrenge heer/mevrouw,
De naar aanleiding van het schietincident te Tiel voorgestelde maatregelen om te voorkomen dat er in de toekomst nog sportschutters misbruik van hun wapen of wapens zouden kunnen maken zijn niet adequaat.
 
Het nog effectiever screenen van personen die de schietsport willen gaan beoefenen daar sta ik achter.
Echter de wapens opslaan in de accommodatie van een schietvereniging brengt diverse nadelen met zich mee om reden dat een dergelijk wapendépot de interesse wekt van criminelen en terroristen.

Er zullen dure voorzieningen getroffen moeten worden om deze wapens veilig op te kunnen slaan. ( a ) Kluizen / bunkers of een combinatie van beide.

                          ( b ) Permanente bewaking ( camera’s/ bevoegde
                                  beveiligingsbeambten ).
Dit zal echter nooit tot het gewenste resultaat kunnen leiden omdat:
1.     een sportschutter lid kan zijn van meerdere schietverenigingen en hij zijn wapen of wapens zal moeten kunnen vervoeren van de ene naar de andere vereniging en vice versa.
2.     een sportschutter moet kunnen deelnemen aan nationale dan wel internationale wedstrijden.

Gedurende de tijd van het transport zal de sportschutter de beschikking over zijn wapen of wapens met bijbehorende munitie hebben en kan men derhalve calamiteiten na de invoering van deze maatregelen nog steeds niet uitsluiten.

 

Ik stel daarom voor geen beslissingen te nemen die door emoties worden ingegeven en in ogenschouw te nemen dat het aantal calamiteiten waar in het verleden sportschutters bij betrokken zijn geweest procentueel erg laag ligt.

Wellicht is het beter de strafmaat te verhogen voor éénieder die misbruik maakt van een vuurwapen en zal daar een preventieve werking van uit gaan.

Helaas is het in Nederland betrekkelijk eenvoudig om illegaal een vuurwapen te verkrijgen en daar zal men met de voorgestelde aanpak van de sportschutters geen verandering in kunnen brengen.


 

Hopende U hiermede tot andere inzichten te hebben gebracht, verblijf ik,

Met de meeste Hoogachting,
François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501RB Oostburg,

Tel.: +31(0)117452945, Fax.: +31(0)117451207, E-mail: